Gå til hovedindhold

Regionalt naturfagskoordinatormøde - Hovedstaden 2019

Koordinatormøde Hovedstaden - Forankring 2017 © Astra

Formål med mødet

  • Drøftelse af kvalitetskriterier for arbejdet med kompetenceløft af lærere og pædagogisk personale i kommunerne
  • Videndeling om erfaringer, udfordringer og mål med kompetenceløft af lærere og pædagogisk personale i kommunerne
  • Videndeling blandt naturfagskoordinatorer om arbejdsopgaver, indsatsområder og problemstillinger i arbejdet med at understøtte og udvikle en kommunal naturfaglig kultur

Hvad skal der ske

På mødet drøfter vi kompetenceudviklingstiltag i kommunerne og hvordan kompetenceudvikling kan indgå i en kommunes naturfagsindsats. Hvad fungerer, og hvor skal I som naturfagskoordinatorer være opmærksomme på udfordringer? Jan Sølberg fra NEUC (Naturfagenes Evaluerings- og UdviklingsCenter) deltager på mødet og giver input til kvalitetskriterier for kompetenceudviklingsindsatser med baggrund i evaluering af projektet “Naturlig-Vis” fra Køge, Faxe og Stevns kommuner.

Vi drøfter også generelle udfordringer og opmærksomhedspunkter fra det kommunale arbejde med naturfagene med udgangspunkt i naturfagskompasset, og Astra fortæller om, hvad vi er optaget af i 2019.

For at kvalificere naturfagskoordinatormødet så meget som muligt har vi brug for jeres indspark. Brug derfor lidt tid på nedenstående hjemmeopgave.

​Hjemmeopgave:

  1. Læs kompasaksen "Kompetenceudvikling" som er Astra's forståelse af dette område.
  2. Undersøg din kommunes kompetenceudviklingsindsatser på naturfagsområdet. Hvad er i gang, hvad er på vej - og hvorfor har I valgt netop dén form for kompetenceudvikling?

Praktiske informationer

Det er gratis at deltage, og Astra sørger for forplejningen. Der vil være drop ind frokost kl. 11.30 - 12.00

Ansøgningsfrist og tilbagemelding

Tilmelding eller framelding er senest den 14. januar 2019.

 

Program

11.30 - 12.00
Drop ind frokost og uformelt netværk (husk særskilt tilmelding)

12.00 - 12.15
Velkomst og program for dagen

12.15 - 13.45
Naturfagskoordinatorens arbejde med kompetenceudvikling

13.45 - 14.00
Pause med forplejning

14.00 - 15.00
Oplæg og dialog om kompetenceudvikling og evaluering v. NEUC

15.00 - 15.45
Videndeling blandt naturfagskoordinatorerne om arbejdet med at understøtte og udvikle kommunens naturfaglige kultur

15.45 - 16.00
Opsamling og tak for i dag