Gå til hovedindhold

Naturvidenskabskoordinator-møde i Region Sjælland 2020

Gymnasienetværket - Forankring 2019 - ©Astra - Foto: Thomas Evaldsen

Formålet med mødet

De regionale netværksmøder har til formål at give naturvidenskabskoordinatorer indenfor den enkelte region mulighed for at mødes, videndele og sparre. 

Netværksmødet i år har to temaer:

 • Dialog, videndeling og sparring om rollen som naturvidenskabskoordinator
 • At arbejde med samfundsrelevante problemstillinger i naturvidenskabsundervisningen

Hvad skal der ske?

På mødet følger vi op på dialogen ved det nationale netværksmøde i august, hvor vi med inspiration fra Viborg Katedralskole talte om rollen som naturvidenskabskoordinator. I kan finde oplæg og øvrigt materiale fra mødet på Astras hjemmeside under “Tidligere aktiviteter”. Vi supplerer med konkrete eksempler på funktionsbeskrivelser og lægger op til dialog om, hvad en funktionsbeskrivelse med fordel kan indeholde.

Det andet tema på netværksmødet handler om “Samfundsrelevante problemstillinger i naturvidenskabsundervisningen”. Institut for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet, Institut for Kultur og Læring ved Aalborg Universitet og konsulenthuset Pluss har udviklet dels et vidensnotat om ”Implementering af samfundsrelevante problemstillinger i naturvidenskabsundervisningen  i gymnasieskolen”, dels et udviklingsværktøj og to eksemplariske undervisningsforløb. Udviklingsværktøjet og undervisningsforløbet er udviklet og afprøvet i samarbejde med KVUC, Rysensteen Gymnasium, Viborg Katedralskole og Fjerritslev Gymnasium. På de regionale netværksmøder præsenteres vidensnotatet og dernæst fokuserer vi på udviklingsværktøjet, og diskuterer, hvordan I som team/i samarbejde med jeres kolleger fra de naturvidenskabelige fag kan implementere samfundsrelevante problemstillinger i undervisningen på jeres skole.

Forberedelse

 1. Hvis I har en funktionsbeskrivelse for rollen som naturvidenskabskoordinator, som må deles med netværket, så send den gerne allerede før mødet til Astra (fsb@astra.dk)
 2. Overvej hvordan I på jeres gymnasium allerede samarbejder om at implementere samfundsrelevante problemstillinger i undervisningen.

Praktiske forhold

På grund af de aktuelle Covid-19 restriktioner er det besluttet at holde møderne virtuelt.
Link til møderum og praktiske informationer for mødet udsendes, når deltagerantallet er på plads

Tilmelding

Tilmeld jer gerne snarest og senest onsdag d. 9. december. 

OBS: Frameld jer gerne mødet ligeledes i nedenstående formular, hvis I er forhindret i at deltage.

Program

Kl.  10 - 14.15

Velkomst og program for dagen

 • Hvad har I aktuelt fokus på?

 • Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet og Astra (v/Fagkonsulenten og Astra)

 • Pause i 10 minutter

 • Dialog, videndeling og sparring om rollen som naturvidenskabskoordinator

Frokost (Hver for sig)

 • Samfundsrelevante problemstillinger i naturvidenskabsundervisningen

  • Forskningen

  • Dialog om brug af udviklingsværktøj

  • Den videre proces og de endelige materialer

Opsamling og tak for i dag.

 

Tilmelding til mødet:

Vi ønsker at sende en deltagerliste til alle deltagere forud for mødet. Vi gør opmærksom på, at dit navn kun vil fremgå af listen, hvis du har givet dit samtykke. Hvis ikke du giver samtykke, vil kun din institutions navn fremgå af deltagerlisten.