Gå til hovedindhold

Nationalt netværksmøde for naturfagsvejledere 2021

Naturfagsvejledernetværksmøde - Forankring - ©Astra - Foto: Jakob Vind

Formålet med mødet

Formålet med det nationale netværksmøde for naturfagsvejledere er at styrke den enkelte naturfagsvejleder og det lærende netværk mellem naturfagsvejledere fra landets skoler og kommuner.

Formålet er desuden at give naturfagsvejledere konkrete redskaber til at løfte kvaliteten af kerneopgaver på egen skole, herunder organisering af fagteamsamarbejde med fokus på udvikling af naturfagsundervisningen til gavn for elevernes læring.

Indhold på mødet

Dagen begynder med uformel drop-in-morgenkaffe, hvor der er anledning til at tale med hinanden og konsulenter fra Astra og Børne- og Undervisningsministeriet om netværket. 

Efter en kort velkomst v. Astra og BUVM, bl.a. med en status på det nationale netværk for naturfagsvejledere, tager første del af dagens program udgangspunkt i begrebet “naturfaglig kultur”.

Programpunktet indledes med en introduktion til “lokal naturfaglig kultur” v. lektor Jan Sølberg, der bl.a. har skrevet phd’en “Udvikling af lokale naturfaglige kulturer” (2007). Herefter skal deltagerne prøve kræfter med en samtalemodel for skolens naturfaglige kultur, og som en væsentlig del af programpunktet vil deltagerne kunne vælge mellem en række konkrete workshops med inspiration til, hvordan skolens naturfaglige kultur kan udvikle sig gennem indsatser i fagteamet faciliteret af naturfagsvejlederen.

Efter en god netværksfrokost præsenterer BUVM de indsatser under den nationale naturvidenskabsstrategi, der har til formål at understøtte udviklingen af lokale naturfaglige kulturer, herunder fx indsatser målrettet kompetenceudvikling og nye faglige og fagdidaktiske tilgange i naturfagsundervisningen.

Den sidste del af mødet handler om naturfagsvejledernes funktionsbeskrivelser og de afledte forhold, bl.a. naturfagsvejledernes mandat og rammer for opgaven. Der vil både være inspiration fra en kommune om, hvordan de har arbejdet med funktionsbeskrivelser, og mulighed for at reflektere sammen med andre naturfagsvejledere og lignende ressourcepersoner om fordele og problemstillinger vedr. forskellige indholdselementer i naturfagsvejlederfunktionsbeskrivelser. Punktet indeholder desuden en konkret øvelse, der gerne skulle give inspiration til at komme videre med “funktionsbeskrivelses-arbejdet”, når deltagerne er tilbage på egen skole.

Program (klik her)

9.30 - 10.00
Flydende ankomst og netværkskaffe

10.00 - 10.15
Velkomst ved Børne- og undervisningsministeriet og Astra

10.15 - 11.15
Den lokale naturfaglige kultur

 • Oplæg om den lokale naturfaglige kultur ved lektor Jan Sølberg, IND, KU
 • Videndeling om arbejdet med udvikling af lokal naturfaglig kultur ud fra “Model for lokal kultursamtale”
   

11.15 - 12.45
Sammenhæng mellem naturfagsvejlederrollen og udvikling af lokal naturfaglig kultur

Konkrete indsatser fra naturfagsvejlederne sat i relation til udvikling af den lokale naturfaglige kultur. Oplæg og dialog om vejlederindsatser fra kommuner, folkeskoler og frie skoler.

Eksempler på temaer:

 • Kommunikationskompetencen
 • Progression i elevers fagsprog
 • De naturfaglige kompetencer som omdrejningspunkt for fælles årsplanlægning

Flere temaer tilføjes løbende. Kontakt os gerne, hvis du vil stå for en workshop.

12.45 - 13.45
Frokost

13.45 - 14.30
Indsatser i medfør af den nationale naturvidenskabsstrategi, der understøtter udvikling af lokal naturfaglig kultur v. læringskonsulenterne fra Børne- og Undervisningsministeriet.

14.30 - 16.00
Funktionsbeskrivelser for naturfagsvejledere

 • inspiration fra en kommune om, hvordan de har arbejdet med funktionsbeskrivelser
 • mulighed for at reflektere sammen med andre naturfagsvejledere og lignende ressourcepersoner om fordele og problemstillinger vedr. forskellige indholdselementer i naturfagsvejlederfunktionsbeskrivelser, herunder en konkret øvelse med inspiration til at komme videre med “funktionsbeskrivelses-arbejdet” på egen skole.
   

16.00 - 16.30
Opsamling og fremad
Deltagerne fremsætter ønsker til fremtidigt indhold i netværket. 

16.30
Tak for i dag

 

Praktisk information

Arrangementet er kun for tilmeldte i det nationale naturfagsvejledernetværk. Hvis du ikke allerede er medlem, kan du tilmelde dig her.

Det er gratis at deltage, og Astra sørger for forplejningen.

Ansøgningsfrist

Tilmelding skal ske senest den 27. august 2021.

Tilmelding

Skriv de første bogstaver i søgefeltet, så vil navnet på din skole / institution hurtigt komme frem i søgningen. Hvis du ikke repræsenterer en skole, vælg da en skole i din bopælskommune og noter i bemærkningsfeltet, hvad din funktion er.
Under det nationale netværksmøde for naturfagsvejledere bliver der taget billeder, som efterfølgende vil blive brugt i forbindelse med markedsføring, rekruttering og anden omtale af Astra. Derfor beder Astra om samtykke til at bruge eventuelle portrætlignende billeder af dig, der er taget i forbindelse med arrangementet - situationsbilleder kræver ikke særlig tilladelse. Ønsker du efterfølgende at ændre dit samtykke, kan du skrive til dpo@astra.dk. - dette vil dog ikke ændre lovligheden af vores behandling indtil da. Du kan læse mere om vores GDPR-politikker her