Gå til hovedindhold

Advarselsmeddelelse

Der er lukket for indsendelser af denne formular.

Nationalt netværksmøde for naturfagsvejledere 2020

Nationalt naturfagskoordinatormøde - Forankring 2018 © Astra - Foto: Jacob Due

Formålet med mødet

Formålet med det nationale netværksmøde for naturfagsvejledere er at styrke den enkelte naturfagsvejleder og det lærende netværk mellem naturfagsvejledere fra landets skoler og kommuner.

Formålet er desuden at give naturfagsvejledere konkrete redskaber til at løfte kvaliteten af kerneopgaver på egen skole, herunder organisering af fagteamsamarbejde med fokus på udvikling af naturfagsundervisningen til gavn for elevernes læring.

Indhold på mødet

Dagen begynder med en flydende ankomst med morgenmad, hvor der er anledning til at tale med hinanden og konsulenter fra Astra og Børne- og Undervisningsministeriet om netværket. 

Første punkt på programmet er, at deltagerne får indblik i grundlaget for og formålet med det nationale netværk for naturfagsvejledere samt en introduktion til, hvordan tiltag fra Børne- og Undervisningsministeriet fremadrettet vil støtte naturfagsvejlederindsatsen på skoler og i kommuner.

Herefter bliver deltagerne præsenteret for rapporten “Undersøgelse af kompetencebehov blandt naturfagslærere i grundskolen” samt en række parallelle inspirationsoplæg om organisering af vejlederindsatser i forskellige kommuner og på forskellige skoler, som giver deltagerne inspiration til egen praksis. På baggrund af undersøgelsen og inspirationsoplæggene videndeler deltagerne med udgangspunkt i “Skabelon til lokale naturfagshandleplaner”.

Sidst på dagen introduceres naturfagsvejledernetværket til “science-kapital”-begrebet, og de drøfter i mindre grupper, hvordan fagteamet kan bruge denne tilgang som anledning til undersøgelser af egen praksis.

Praktisk information

Arrangementet er kun for tilmeldte i det nationale naturfagsvejledernetværk. Hvis du ikke allerede er medlem af netværket, kan du tilmelde dig ved at trykke på boksen til højre. Tilmelding til netværksmødet skal foretages i nedenstående skabelon.
OBS: Kommunale naturfagskoordinatorer kan godt tilmelde sig netværksmødet uden at tilmelde sig naturfagsvejledernetværket. Skriv i bemærkningsfeltet, hvilken kommune, du er naturfagskoordinator i.

Det er gratis at deltage, og Astra sørger for forplejningen. Der vil være flydende ankomst med morgenmad fra kl. 09.30 samt en frokostbuffet.

Astra følger naturligvis de til enhver tid gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen for afholdelse af møder med forplejning.

Program

9.30 - 10.00
Flydende ankomst og netværkskaffe

10.00 - 10.45
Velkomst ved BUVM og Astra

10.45 - 11.15
Hvorfor naturfagsvejledere? Og hvordan?
Anbefalinger til vejlederfunktion og -opgaver ved Margit Holm Basse, KP.
Oplægget tager udgangspunkt i rapporten “Undersøgelse af kompetencebehov blandt naturfagslærere i grundskolen”.

11.15 - 12.45
Eksempler på forskellige vejlederindsatser - korte oplæg og efterfølgende temadrøftelser
Hør oplæg og gå i dialog om vejlederindsatser fra kommuner, folkeskoler og frie skoler.

Temaer:
- Stor kommunal vejledersatsning
- Didaktisk model som stillads for naturfagsvejledning
- Fra lærerbehov til kommunal naturfagsstrategi
- Lokal naturfagsudvikling med udgangspunkt i lokale naturfagshandleplaner
- Hvordan kan en naturfagsvejlederindsats se ud på en af de frie skoler?

12.45 - 13.45
Frokost

13.45 - 14.30
Videndeling på baggrund af oplæggene
Udgangspunktet er en skabelon til en lokal naturfagshandleplan.

14.30 - 16.00
Science-kapital
Oplæg ved Martin K. Sillasen, VIA University College, og efterfølgende gruppedrøftelser om naturfagsteamets arbejde med science-kapital som omdrejningspunkt.

 - pause med kaffe, the og kage indlagt

16.00 - 16.30
Opsamling og fremad
Deltagerne fremsætter ønsker til fremtidigt indhold i netværket. 

16.30
Tak for i dag

 

Kom på en venteliste

Der er nu mulighed for at komme på en venteliste, da vores arrangement er fuldbooket. Skriv en mail til Elzebeth Wøhlk eller Thomas Sandholm Hald, hvis du ønsker at være på en venteliste.