Gå til hovedindhold

Advarselsmeddelelse

Der er lukket for indsendelser af denne formular.

Mini Big Bang - naturfagskonference

Messe - Bjørnedyr - Big Bang 2016

Kom til Mini Big Bang og få faglig forkælelse, inspiration til din undervisning og få lagt din årsplan.

Mini Big Bang er en fælles forberedelsesdag for undervisere i naturfag i grundskolen. 

Dagen veksler mellem fælles oplæg og workshops målrettet hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling. Til hver workshop er det muligt at vælge mellem to oplæg på hvert undervisningstrin. 

Dagen byder også på mulighed for at sidde i sit team for at komme godt i gang med årsplanlægningen i naturfagene. 

Der vil i pauserne være mulighed for at besøge markedspladsen, hvor standholdere står klar til at vise det nyeste til naturfagsundervisningen. 

Dagens program

8.30
Kaffe på kanden og velkomst

9.00
Den røde tråd i Naturfagsundervisningen v. Ulla Linderoth, Naturfagskonsulenten

Usikkerhed om hvad eleverne har med sig fra natur/teknologi og, hvad de skal opnå på de næste klassetrin – en fornemmelse som mange naturfagslærere nok kan nikke genkendende til. De politiske udmeldinger og fokus på sammenhængende naturfagsundervisning spiller ind på læreres og elevers hverdag, men hvor ses det i praksis? Oplægget giver et bud på, hvordan kan en sammenhængende naturfagsundervisning udvikles på egen skole, og hvilke gevinster der opstår hos lærere og elever, når der arbejdes med progression.

9.30
Workshop runde 1

10.15
Kaffepause - besøg markedspladsen

10.45
Workshop runde 2

11.30
Workshop runde 3

12.15
Frokost - besøg markedspladsen

13.00
Årsplanlægning

14.45
Det nye fag teknologiforståelse, Astrid Ravn Skovse, Gyldendal Uddannelse

Astrid præsenterer et nyt digitalt materiale til forsøgsfaget teknologiforståelse. Materialet kombinerer designtænkning og teknologitræning i en dynamisk ramme, som gør det meningsfuldt for eleverne at arbejde med digital teknologi. Astrid giver en række praktiske eksempler på, hvordan fagets kompetenceområder kommer i spil i det nye materiale.

15.30
Tak for i dag

 

Workshop

Vælg i mellem de mange workshops der er for alle klassetrin. Se beskrivelserne her.

Indskoling

A. Sæt fokus på de naturfaglige kompetencer i din årsplan v. Ulla Linderoth, Naturfagskonsulenten - redskaber til en sammenhængende naturfagsundervisning

 • I workshoppen får du afprøvet redskaber til konkret at kunne arbejde med udvikling af en sammenhængende naturfagsundervisning på din egen skole. Vi arbejder med progressionstræer og temakort og videreudvikler din egen årsplanlægning. Redskaberne kan du tage med hjem til egen skole og bruge i naturfagsteamet. Fokus vil primært ligge på en sammenhængende udvikling af de naturfaglige kompetencer hos eleverne.

B. Matematisk opmærksomhed - mønstre og spejlinger v. Esther Lundsgaard, Vinding skole

 • Formål: At vi bliver klogere på mønstre og spejlinger.
 • Vi undersøger naturens mønstre og spejlinger, og arbejder med dem på forskellige måder.

C. Den undersøgende tilgang til natur/teknologiundervisningen v. Sara Bøndergaard, Natursara

 • I workshoppen arbejder vi med følgende arbejdsspørgsmål:
  • Hvordan er et træ blevet til og hvad består et træ af?
  • Beskrive træets bestanddele (varme, kul, vand) og hvor delene kommer fra?
  • Undersøgelser ved at arbejde med bål herunder hvordan tændes et bål?
  • Bål, børn, snitteknive?
  •  

D. Fokus på drikkevand og grundvand i indskoling v. medarbejder ved Herning Vand.

 • I denne workshop for du gode ideer til, hvordan man kan arbejde med drikkevand og hvordan man kan skabe en forståelse for drikkevand. Workshoppen byder både på øvelser, som kan laves i klasselokalet, såvel som udenfor i naturen.

  Mellemtrin

  A. Planeten Jorden og Solsystemet v. Knud Erik Nielsen og Dan Fløe Christensen, Vinding skole

  • Hvordan kan elever på mellemtrinnet forstå størrelsesforhold og afstande mellem planeter i ​​​Solsystemet samt få viden om planeternes kredsløb. Forløbet giver bl.a. eleverne mulighed for helt konkret at bygge en model af solsystemet og dermed få et redskab til at forstå det abstrakte fænomen, som solsystemet repræsenterer.

  B. Enginering i Naturfagsmaraton, v. Naturvidenskabernes Hus

  • Hverdagen er fyldt med spørgsmål og udfordringer, der skal løses! Kom til denne workshop og se, hvordan du kan arbejde med engineering og teknologi i Naturfagsmaraton - du får en introduktion til en af engineering-opgaverne til Naturfagsmaraton 2019 og afprøver nogle af de tilhørende værktøjsark.

  C. Fra læringsmål til handlekompetence v. Martin Theiltoft Christensen, Tjørring Skole

  • Portaler og bogsystemer lærer børn at reproducere, men for at skabe fortsat teknologisk- og bæredygtig udvikling skal vi skabe handlekraftige børn. Børn, som er nysgerrige og kan søge egne veje. Børn, som kan udvikle nye strategier. Analysere, revurdere og producere nye muligheder.

  D. Sæt fokus på de naturfaglige kompetencer i din årsplan v. Ulla Linderoth, Naturfagskonsulenten - redskaber til en sammenhængende naturfagsundervisning

  • I workshoppen får du afprøvet redskaber til konkret at kunne arbejde med udvikling af en sammenhængende naturfagsundervisning på din egen skole. Vi arbejder med progressionstræer og temakort og videreudvikler din egen årsplanlægning. Redskaberne kan du tage med hjem til egen skole og bruge i naturfagsteamet. Fokus vil primært ligge på en sammenhængende udvikling af de naturfaglige kompetencer hos eleverne.

  E. Broer v. Dorte Rod og Hanne Rasmussen, Vinding Skole

  • I workshoppen arbejder vi med den naturvidenskabelige arbejdsmetode og broers konstruktioner. Vi arbejder med broers forskellige udseende og dermed de forskellige konstruktioner, som broer kan have. Den viden skal vi bruge til at bygge vores egen bro. Broen skal bygges ud fra nogle faste kriterier om materialer, længde og højde. 

  F. Modeller og forsøg til anatomi og evolution v. Martin Theiltoft Christensen, Tjørring Skole

  • I et ellers ofte teoretisk emne vil jeg prøve at give modeller og forsøg til anatomi og evolutionsundervisning, så denne kan blive lettere forståelig og sjovere.
   Vi skal se en model af Jordens historie kogt ned til et kalenderår.
   Vi skal se på, om man kan stole på det, man ser med egne øjne.
   Vi skal lave et forsøg om tilpasningsevne.
   Vi skal lave forsøg om naturlig selektion og udvikling.

   Udskoling

   A. Naturfaglig bevægelse v. Kurt Risom Nyrup, Vildbjerg Skole

   • Der gives en række eksempler på, hvordan også den lidt tørre indlæring af begreber og termer, kan gøres til en bevægelig del af  Fysik/Kemi - og Biologiundervisningen. Fx. i form af spil, begrebskort og stafetter mf.

   B. ReGame v. Mariam Tizar Hansson, Aarhus universitet

   • Workshoppen indeholder en smagsprøve på Projekt FiF med introduktion til projektet, en oplevelse af at bruge forskningsspil og en smagsprøve på det undervisningsmateriale, der er i udvikling. Som lærere vil I blive introduceret for projektets undervisningsmateriale, som stadig er under udarbejdelse. Undervisningskonceptet er et samarbejde mellem forskningsenheden ScienceAtHome, VIA University College og Institut for Økonomi (Aarhus BSS) om at udvikle et nyt innovativt og spændende tiltag inden for folkeskoleundervisning. Tiltaget baseres på undervisningskonceptet ReGAME.

   C. Udeskole i udskolingen v. René Mühlbrand, Tarm Skole.

   • Workshoppen tager udgangspunkt i flere af mine udeskoleforløb, og om hvordan jeg generelt arbejde med at bruge naturen og nærområdet som en integreret del af naturfag, herunder konkrete tværfaglige eksempler på datalogning rettet mod naturfagsprøven. 

   D. Sæt fokus på de naturfaglige kompetencer i din årsplan v. Ulla Linderoth, Naturfagskonsulenten - redskaber til en sammenhængende naturfagsundervisning

   • I workshoppen får du afprøvet redskaber til konkret at kunne arbejde med udvikling af en sammenhængende naturfagsundervisning på din egen skole. Vi arbejder med progressionstræer og temakort og videreudvikler din egen årsplanlægning. Redskaberne kan du tage med hjem til egen skole og bruge i naturfagsteamet. Fokus vil primært ligge på en sammenhængende udvikling af de naturfaglige kompetencer hos eleverne.

    

    Tilmelding

    Deadline den 6. juli.