Gå til hovedindhold

Kompetenceorienteret og undersøgende matematikundervisning - Vejle

NF_MX_Elever_Sophienborgskolen

Få inspiration til, hvordan du med små greb, kan vinkle din matematikundervisning, så den får et kompetenceorienteret og undersøgende fokus.

På dette kursus vil vi se nærmere på, hvad det indebærer, at have fokus på udviklingen af matematiske kompetencer hos eleverne. Det at kunne arbejde undersøgende har for alvor slået igennem i afgangsprøverne, og det kræver, at eleverne gennem hele skoleforløbet har lært at arbejde undersøgende og eksperimenterende.

På kurset vil vi se på de fire elevpositioner fra læseplanen, og vi vil gå i dybden med, hvordan man kan arbejde med at eleverne bliver kritiske undersøgere, analyserende modtagere, kreative producenter og ansvarlige deltagere i undervisningen både med og uden it.

Målgruppe

Matematiklærere.

Pris og tilmelding

Prisen for kurset er 1220 kr. inkl. forplejning. Tilmeldingsfristen er d. 2. september 2019. 
Tilmelding foregår via link til UCL's hjemmeside.