Gå til hovedindhold

Baggrundsviden

Min nye verden - madsbyparken - naturvidenskabsfesival 2017 - Foto: Sidsel Bjerregaard @Astra

Her findes lovgrundlag, evalueringsrapporter og viden, der understøtter og begrunder arbejdet med læreplanstemaet Natur, udeliv og science.

Dagtilbudsområdet har siden 2004 arbejdet med de pædagogiske læreplaner herunder læreplanstemaer, hvoraf det ene af de 6 temaer hed ‘naturen og naturfænomener’. I juli 2018 trådte en revideret udgave i kraft, og læreplanstemaet hedder nu 'Natur, udeliv og science'.

I 2015 blev læreplanstemaet ‘Naturen og naturfænomener’ fra 2015 evalueret, og en af hovedkonklusionerne i rapporten var, at der et behov for at udvikle og styrke arbejdet med temaet.

Ifølge undersøgelsen fra EVA skyldes det, at det en uklar definition af temaet, og at det pædagogiske personale mangler både kompetencer og interesse indenfor området


Fælles mål for natur/teknologi 

I maj 2018 opdaterede EMU læseplanen for faget natur/teknologi.

Forskning

Det 5-årige forskningsprojekt 'Teknologien kan få børnene ud i naturen' forsøger at gøre modstanderen, til medspiller ved at undersøge, hvordan teknologien kan hjælpe børn til at bruge naturen mere.