Gå til hovedindhold

Bæredygtig udvikling - og det almene gymnasium?

Abstract

Artikel beskriver hvilke muligheder man har på STX for at udfolde undervisning i bæredygtighed, der understøtter elevernes udvikling af handlekompetencer. I fagbeskrivelserne er det gennemgående, at det er de naturvidenskabelige fag, der tager sig af bæredygtig udvikling, på trods af den iboende stærke forbundethed med samfundsmæssige forhold, der ligger i begrebet Bæredygtig Udvikling. Det giver udfordringer i den naturvidenskabelige undervisning, men samtidig er det også med til at give retning for den naturvidenskabelige viden, når den skal anvendes i større sammenhænge.

 

Forfatter

Birgitte Stougaard, lektor i biologi og naturgeografi ved Herning Gymnasium