Signe Ammitzbøll Suhr

Leder af Team talent – drift
Signe er ansvarlig for driften i forbindelse med talentaktiviteterne i Sorø. Hun koordinerer desuden Science Talent Junior og underviser på talentcamps for grundskolen.
Skip to content