Gå til hovedindhold

Advarselsmeddelelse

Der er lukket for indsendelser af denne formular.

Workshop 1

Om workshop nr. 1

 

Tid: Torsdag den 8. marts, 2018 kl. 10-16 (Kaffe fra 9.30)

Sted: Musholm Ferie – Sport - Konference, Musholmvej 100, Korsør

 

Workshoppens mål:

 1. at få styr på interessenter i en kommunal naturfagsstrategi, deres organisering og håndtering,

 2. at overveje, hvordan en naturfagsstrategi bliver værdifuld for ledere i styrings- og udd.kæde,

 3. at indkredse et “produkt”, der er velegnet  til at drøfte med politikere ved Midtvejsseminar
   

Deltagere: Teams af UR-koordinatorer samt konsulenter fra Astra’s Forankringsafdeling.

Alle indsendte bud på hjemmeopgaven kan klikkes frem i boksen til højre.

 

Noter fra punkter på workshoppens program:

1) Indlæg: Hvordan gøres en kommunal naturfagsstrategi til et værdifuldt værktøj for skoleledere?

Anette Jensen, Skolechef i Vejle indtil 30.4.17, brugte denne præsentation og fremhævende:

”Skolen flytter sig ikke fordi det er sagt eller skrevet, men først i det øjeblik

skolens medarbejdere ændrer praksis. Uden lærernes læring flytter vi ikke noget som helst. Skolens ledelse bliver dermed nøglepersonerne i denne praksisændring. For først når ledelsen tør åbne døren til forandring – først i det øjeblik ændres praksis.”

En kommunes naturfagsstrategi bliver kun et værktøj for skoleledere, hvis forvaltningen giver skolelederne et ansvar for naturfagsstrategiens implementering og følger op herpå.

 

2) Øvelse med interessentanalyse i fire grupper:

Organisering af strategiudvikling - hvordan?

Med afsæt i svar på hjemmeopgaven (se boksen til højre) gennemførte deltagerne en interessentanalyse for en selvvalgt kommune. Se foto af resultater for a) PDF iconDragør, b) PDF iconOdsherred , c) PDF iconFuresø og d) en PDF iconkurv af Halsnæs, Kalundborg og Kolding.

 

3) UR-koordinatorers aktuelt mest presserende udfordring ved udvikling af naturfagsstrategi?

Følgende aktuelle udfordringer blev adresseret og drøftet:

 • Vejle lancerer ny naturfagsstrategi 19.4.18 - hvordan følger NFK op? /Line, Vejle (Se PDF icondialognoter)

 • M i STEM - hvad kan det bruges til? /Charlotte & Jesper, Fredericia (Se PDF icondialognoter1 og PDF icondialognoter2)

 • Bred forankring - ikke personbåret - hvordan? /Camilla, Kalundborg (Se PDF icondialognoter)

 • Hvilke “store motorer” findes (i en kommune) og hvordan gives de en aktiv rolle i understøttelse af en naturfagsstrategi? /Anne Vibeke, Vejle (Se PDF icondialognoter)

 • Hvordan får vi sat naturfag på dagsordenen (hos politikere og fagcenter m.fl.) og får skabt forståelse og forankring? /Katja, Odsherred (Se PDF icondialognoter)

 

 

Hjemmeopgaver før workshop 2 den 12.6.18:

 

A) Skitsér den “ønskede situation på naturfagsområdet” i kommunen som virkninger af naturfagssstrategiens implementering:

 • hvad skal strategien i sidste ende føre til?

 • hvilke forandringer og positive konsekvenser skal målgruppe(r) mærke?
   

Produktkrav: Max. 1 A4-side indsendes pr. 1.6.18. til deling

Læs mere i PDF iconslides_m._hjemmeopgave fra workshoppen
 

Links til supplerende baggrundsmateriale:

B) Orientér den ansvarlige for kommunens planstrategi, så naturfagsstrategien bliver indtænkt i planstrategien og opnår synergi med beslægtede tiltag.
 

C) Udvælg en politiker og evt. en forvaltningsleder, der skal deltage i Midtvejsseminar og reserver datoen i deres kalender (Sjælland 11.9.18 og Jylland 12.9.18 kl. 12-17).
Invitationsproceduren vil senere være, at UR-koordinatorer får et invitationsbrev med program, som de kan bruge som formel invitation.

 

 

 

 

NB Enkelte UR-deltagere har endnu ikke registeret sig i indtastningsskabelonen.

Alle UR-deltagere bedes registrere sig nedenfor samt beskrive personlig profil til brug for et "udvidet visitkort". Det "udvidede visitkort" skal kvalificere kontakten mellem UR-koordinatorer. Første version af et "udvidet visitkort" er fordelt blandt deltagerne som en pdf-fil. Data vil blive slettet ved UR's afslutning eller efter ønske.