Traktor der gøder marken

Kemisk analyse af gødningssalte

Relaterede aktiviteter
Det er ikke alle steder i verden, hvor toiletforholdene er som her i Danmark. Find aktiviteter med billeder og lær om toiletkrav samt hvorfor, der er låg på toilettet.
Eleverne undersøger, hvordan de kan skelne de forskellige plasttyper fra hinanden, og efterfølgende udarbejder eleverne en algoritme, de kan bruge til at bestemme, hvilke plastyper de arbejder med.
Eleverne lærer, hvordan vand efter fordampning fortætter og sætter sig på kolde emner, der holdes hen over dampen. Derefter undersøger eleverne, hvordan vand, der ikke kun indeholder vandmolekyler, afsætter aflejringer i reagensglassene.
I denne aktivitet oplever eleverne, at vand kan fordampe, selv om det ikke koger. De finder også ud af, at der kan være kalk eller salt i vandet, selv om man ikke kan se det, før alle vandmolekylerne er fordampet væk.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.