Gå til hovedindhold

Verdensmål i fokus til Astras nationale naturfagskoordinatormøde

Anders Kronborg (S) til Nationalt naturfagskoordinatormøde 2019

Torsdag den 4. oktober var naturfagskoordinatorer fra 40 kommuner samlet til årets nationale netværksmøde for at drøfte det kommunale arbejde med FN's Verdensmål.

Formålet med dagen var at videndele og erfaringsudveksle om den betydning arbejdet med Verdensmålene har for naturfagene i Danmark - både didaktisk, organisatorisk og politisk.
Dagen igennem var der fokus på videndeling blandt naturfagskoordinatorer om FNs Verdensmål og deres konkrete udmøntninger i kommunale sammenhænge med debat og drøftelser ift barrierer og succeser fra felten. 

Verdensmålene er befordrende for tværgående samarbejder på tværs af fagene i skolesammenhæng og ud af skolen som åben skole-samarbejder. Det så vi bl.a. i forbindelse med elevers arbejde med plastforurening i Masseeksperiment 2019.

Elzebeth Wøhlk, forankringskonsulent i Astra.

Verdensmålene er en god ramme for naturfagsundervisning, for de åbner muligheder for elevernes arbejde med konkrete problemstillinger og deltagelse i demokratiske processer. Derudover er "Verdensmålene befordrende for tværgående samarbejder på tværs af fagene i skolesammenhæng og ud af skolen som åben skole-samarbejder. Det så vi bl.a. i forbindelse med elevers arbejde med plastforurening i Masseeksperiment 2019. Her var det oplagt at inddrage både flere fag på tværs af skolen, men også at involvere fx kommunens tekniske forvaltning i et samarbejde om, hvor i kommunen, der er flest affaldsproblemer, og hvordan de kan løse det", fortæller Elzebeth Wøhlk, forankringskonsulent i Astra.

Videndeling og inspiration udefra

På netværksmødet belv kommunernes erfaringer vægtet højt, og en lang række af de deltagende kommuner var på forhånd taget i ed og præsenterede, hvordan der arbejdes med Verdensmål i deres kommuner. Resten af kommunerne deltog i rundbordssamtaler med oplægsholderne og gav både input og fik nye idéer med hjem til egne kommuner og det fortsatte arbejde med Verdensmålene. I løbet af dagen var der oplæg med professor emeritus fra DPU, Jeppe Læssøe, der gav et historisk rids fra 'Uddannelse for bæredygtig udvikling' til 'Verdensmål for bæredygtig udvikling' med udgangspunkt i, hvilke kompetencer og didaktiske principper, der kan understøtte udviklingen fremadrettet.

Derudover gav Ole Kronvald fra Astra et bud på en fælles, nordisk bæredygtigheds-didaktik. Lise Lotte Toft og Mads Joakim Sørensen fra BUVM introducerede til Strategi for Danmarks UNESCO-samarbejde og udpegede områder i Undervisningsministeriets projekter og indsatser, der relaterer sig til FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling. Line Berg Madsen fra PwC præsenterde en ny analyse af kommunernes verdensmålsindsatser.

Anders Kronborg (S), formanden for Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg, der selv er uddannet fysiklærer fra Esbjerg, rundede dagen af med ordene: "Vi skal skabe gode rammer for naturfagene og have tillid til at lærerne godt kan”.