Gå til hovedindhold

Advarselsmeddelelse

Der er lukket for indsendelser af denne formular.

Workshop 3 / Internat

Internat med fokus på brugerne

Workshoppen gennemførtes som en øvelse i brugerinddragelse med Jammerbugt Kommune som case. Med afsæt i interviews med 15 "brugere" fra Jammerbugt, udviklede deltagerne anbefalinger til en naturfagsstrategi for Jammerbugt Kommune, herunder anbefalinger til en proces for udvikling af strategien. Deltagernes bud på anbefalinger blev afslutningsvis formidlet til et panel af ledere og politikere fra Jammerbugt Kommune.
 

Overordnet program

  • Introduktion til brugercentreret design
  • Indsamling af information fra elever, lærere, skoleledere m.v. i Jammerbugt Kommune.
  • Bearbejdning af information og udarbejdelse af løsningsforslag.
  • Præsentation for et panel af ledere og beslutningstagere fra kommunen.
  • Generel videndeling og sparring mellem deltagerne.


Personlig forberedelse

Inden workshoppen blev deltagerne opfordret til at orientere sig i diverse materiale relateret til Jammerbugt Kommune. Se bilag i boksen til højre under Bilag/Materiale til personlig forberedelse.

Efterbearbejdning

Efter internatet forventes deltagerne at have fået inspiration til hvilke "brugere" i deres egen kommune de med fordel kan inddrage, hvornår og hvor meget. Hvis der ønskes synergi mellem naturfagsudvikling og kommunens klimaindsatser, kan mulige "brugere" også være kommunens klimamedarbejdere i medfør af DK2020. Se mere i boksen til højere under "Materialer fra mødet".
Kommunernes UR-teams kan hente inspiration i dette forslag til skabelon for en “Plan for inddragelse” samt i skemaet “Refleksion over samarbejde”. Begge dokumenter er inspireret af redskaber fra projektet “Samskabt styring”.