Gå til hovedindhold

Workshop 2

Markedsplads - Udviklingsrummet afslutningsseminar 2019 - ©Astra - Foto: Jakob Frisk

Program, forberedelse og materialer

Tid: Torsdag den 15.4.21, kl. 9.15-15.00 (Log gerne på fra kl. 9.00)
Sted: Mødet gennemføres online. Mødelink er sendt direkte til deltagerne.

Programpunkter og teamets forberedelse

Indholdet er fordelt på følgende fem punkter, hvor punkt 2 og 3 kræver deltagernes forberedelse hjemmefra som beskrevet i udsendt mail.
 
1. Udfordringer og muligheder på naturfagsområdet
Indlæg v. lektor Jan Sølberg, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet.
2. Deltagernes mandat, forventede arbejdsform og mål 
Selvfaciliteret dialog i grupper om kommunernes svar på hjemmeopgaven sat overfor “Den hemmelige opskrift”.
3. Hvad kan kommunen bruge Den Grønne Rygrads kortlægning* til?
Faciliteret dialog i grupper med udgangspunkt i forudgående gennemlæsning af øvrige kommunernes kortlægninger.
4. “Lad opgaven sætte holdet” - Erfaringer fra Skive
v. pæd. konsulent, Sara Heidemann Pedersen, Skive Kommune.
5. Ønsker til kommende workshops

*Om kortlægningerne fra Den Grønne Rygrad:

Den Grønne Rygrad har gennemført to ’grove’ kortlægninger til hver kommune, der deltager i UdviklingsRum 2021-22:
- en kortlægning af planer, strategier, målsætninger og indsatser relevante for grøn dannelse og
- en kortlægning af eksterne undervisningsaktiviteter med fokus på grøn dannelse

Begge kortlægninger er nedslag baseret på desk research og afspejler derfor kun den information som kan findes frit tilgængeligt på internettet via fx kommunale hjemmesider, Åben Skole-portaler og private udbydere. Der vil derfor være mangler i begge kortlægninger og alle resultater skal forstås i den kontekst. Kortlægningerne vil i et udbygget samarbejde med Den Grønne Rygrad kunne blive kvalificeret i dialog med kommunen.

I boksen til højre på denne side kan du hente en pdf med kortlægning af kommunernes planer og strategier samt et link til Den Grønne Rygrads præsentationsværktøj. Data til værktøjet skal indlæses som en kommasepareret CSV-fil. En sådan fil er sendt til deltagerne i UdviklingsRum 2021-22. I boksen her på siden kan du kun hente en regnearksversion af filen.