Gå til hovedindhold

Opdaterede faghæfter for naturfagene

Hvert af naturfagenes fire faghæfter samler Fælles Mål, læseplan, undervisningsvejledning og folkeskolens formål. De opdaterede faghæfter skal bidrage til bedre sammenhæng mellem naturfagene og give inspiration til naturfagslærerne.

I 2019 undergik læseplaner og undervisningsvejledninger en større revidering, og blev sammen med folkeskolens formål, de enkelte naturfags formål og Fælles Mål samlet i de fire faghæfter for natur/teknologi, biologi, fysik/kemi og geografi.
 

Få forklaring på de opdaterede faghæfter fra en lille film

Via filmen ovenfor fra emu.dk kan jeres fagteam blive klog på:
- Hvilke tanker der ligger bag de opdaterede faghæfter for naturfagene.
- Hvad der kan forstås ved ‘problembaseret undervisning’, som læseplaner og undervisningsvejledninger lægger op til. 
- Hvordan en folkeskole har grebet arbejdet med progression an med inspiration fra faghæfterne. 

Læseplanen er rykket op i hierarkiet

Baggrunden for revideringen er de lempelser i bindingerne i Fælles Mål, som trådte i kraft i skoleåret 2019/2020, og som tjener to formål. Dels skal et større råderum for lærernes tilrettelæggelse af undervisningen sikres, og dels skal sammenhængen hele vejen fra folkeskolens formål, fagenes formål og helt til selve undervisningens indhold tydeliggøres. Lempelsen betyder, at hierarkiet ser således ud:

Folkeskolens formål, fagformål

Læs mere om baggrunden for lempelsen på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

 

Tydelig sammenhæng mellem alle naturfagene

Faghæfterne følger samme opbygning og har adskillige fælles afsnit, der bl.a. uddyber, hvordan naturfagenes fælles kompetenceområder kan forstås. Der gives eksempler på, hvordan henholdsvis undersøgelses-, modellerings-, perspektiverings og kommunikationskompetence kan give sig til udtryk hos elever. Yderligere peges der på progression indenfor arbejdet med de respektive kompetenceområder. Alt sammen sigter på at tydeliggøre sammenhængene mellem grundskolens fire naturfag og det fælles sigte, disse har.

Nye anbefalinger om problembaseret undervisning

Blandt nyhederne i læseplanen for natur/teknologi er, at der bør være minimum to problembaserede forløb på 5.-6. klassetrin. Læs mere om problembaseret undervisning på mellemtrinnet her og i læseplanens afsnit 5.4.

I læseplanerne for udskolingens tre naturfag er det nye bl.a., at fællesfaglige fokusområder ikke længere behøver være blandt læseplanens seks navngivne (‘drikkevandsforsyning for fremtidige genrationer’, ‘strålings indvirkning på levende organismers levevilkår’ m.fl.), men kan formuleres mere frit, når blot de lever op til nogle kriterier. Læs mere om kriterierne for fællesfaglige fokusområder samt problembaseret undervisning i udskolingen her og i læseplanernes afsnit 5.1.