Gå til hovedindhold

Naturvidenskabskoordinatorens opgaver

Gymnasielærer mødes på Big Bang 2019 - ©Astra - Foto: Thomas Evaldsen

En naturvidenskabskoordinator har ikke en fast defineret rolle og kan både være en uddannelsesleder, faggruppekoordinator eller underviser, der repræsenterer en enkelt uddannelse (stx, htx eller hf) eller hele institutionen.

En naturvidenskabskoordinator kan fx have til opgave at:

  • være bindeled mellem ledelse og lærere i relation til den fagdidaktiske og faglige udvikling
  • drive videndelingsstrukturer som fx et tværfagligt netværk for de naturvidenskabelige lærere, jfr. § 24 i bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser (Fagligt samspil og etablering af lærerteams)
  • styrke koordineringen mellem og i de enkelte naturvidenskabelige faggrupper
  • følge med i og formidle fagdidaktisk forskning og udviklingsarbejde i samarbejde med ledelse, faggruppe og den enkelte lærer
  • rådgive, evaluere og vejlede underviserne individuelt eller i teams
  • have fokus på overgangen mellem grundskole og de gymnasiale uddannelser gennem samarbejde med lokale grundskoler og den kommunale naturfagskoordinator
  • Sikre synergi og samarbejde med grundskoler, eksterne læringsmiljøer, virksomheder og andre relevante aktører på området

Astra og Undervisningsministeriet har etableret et Netværk for naturvidenskabskoordinatorer. Ved at følge linket kan du læse mere om netværket og tilmelde jeres koordinator.