Gå til hovedindhold

Materialer og inspiration til arbejdet som naturvidenskabskoordinator

Under Møder og arrangementer for naturvidenskabskoordinatorer finder du kommende og tidligere arrangementer i netværket for naturvidenskabskoordinatorer

En af naturvidenskabskoordinatorens vigtigste opgaver er at støtte samarbejdet mellem kollegerne i de naturvidenskabelige fag. Professionelle læringsfællesskaber er en måde at strukturere dette samarbejde på. Få inspiration til læringsfællesskaber på de gymnasiale uddannelser her.

På Børne- og Undervisningsministeriets læringsportal, emu.dk, findes viden og inspiration til at understøtte de faglige mål og læreplaner på de gymnasiale uddannelser. Se bl.a. Viden om-publikationerne der aktuelt omfatter temaer om: Professionelle læringsfællesskaber, Klasseledelse i gymnasiet, Pædagogisk ledelse, Undervisningsdifferentiering og Overgange. På EMUen findes under de enkelte gymnasiale uddannelser desuden temaer om Karrierelæring og Det digitale.

På astra.dk findes mange artikler om læringsfællesskaber og didaktik. Der er en overvægt af artikler med afsæt i grundskolen, men indholdet er i mange tilfælde direkte brugbart i gymnasial sammenhæng. Se f.eks. samlingen af: Didaktiske artikler.

I Astras generelle kalender finder du aktuelle kurser, temadage, konferencer o.m.a. med relevans for undervisningen i de naturvidenskabelige fag både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.