Nyheder - Ny Viden

30.000 elever på jagt efter bjørnedyr

Elever i Danmark er i disse uger ude for at kortlægge mos, lav og bjørnedyr. Astras Masseeksperiment er nemlig i fuld gang, og ud over at eleverne prøver kræfter med anderledes undervisning, så er de også med til at give os en bedre forståelse af, hvordan vi mennesker påvirker den danske natur.

Udstyret med lup, UV-lamper og kamera begiver knap 30.000 danske skoleelever sig i disse uger på minisafari i naturen for at indsamle mos og lav. De grønne vækster tager de med sig hjem i klassen, hvor de bruger stereolup og mikroskop til at undersøge deres fund af mosser og laver, og om disse indeholder bjørnedyr. 

I samarbejde med førende eksperter fra ind- og udland deltager eleverne i Masseeksperimentet 2023, et undervisnings- og forskningsprojekt, som skal give ny viden om naturens tilstand. Eleverne arbejder systematisk med at indsamle, undersøge og gruppe- og artsbestemme de forskellige organismer. For både lærere og elever er det måske første gang, de stifter bekendtskab med metoder såsom feltundersøgelser, disciplinen at nøgle og mikroskopering.

Samtidig er undersøgelsen et møde med naturvidenskabelig arbejdsmetode, siger programleder for Masseeksperimentet, Lene Christensen:

”Vi ved, at det motiverer eleverne, når de udfører autentiske, naturvidenskabelige undersøgelser, og når de sammen med tusindvis af andre elever oplever, at deres bidrag bruges til relevant og virkelig forskning – at de data, de indsamler, skaber reelle resultater. Masseeksperimentet skal styrke børns og unges naturfaglige almendannelse, og vi vil gerne have eleverne til at opdage, at science er spændende og nødvendig for vores fremtid.”

Masseeksperimentet er udviklet af det nationale naturfagscenter Astra i samarbejde med Statens Naturhistoriske Museum og er Danmarks største kortlægning af bjørnedyr, mos og lav. 

Læs mere på Masseeksperiments hjemmeside.

 

Om Masseeksperiment:

  • Titlen på dette års Masseeksperimentet er ”Mikroliv: Mos, lav og bjørnedyr”. Undersøgelsen vil give det hidtil største billede af, hvilke arter af bjørnedyr, der er udbredt i Danmark, og hvordan de hænger sammen med udbredelsen af mos og lav. Undersøgelsen giver også viden om menneskers påvirkning af biodiversiteten.
  • Masseeksperiment arrangeres af Astra – det nationale naturfagscenter. Masseeksperimentet er Danmarks største skoleeksperiment. Hvert år udvikles et nyt eksperiment i samarbejde med forskere.
  • Formålet med Masseeksperimentet er at tilbyde eleverne naturfagsundervisning, de oplever som motiverende og virkelighedsnær med vægt på autentiske undersøgelsesmetoder. Et sekundært formål er, at eleverne bliver i stand til at handle på et naturvidenskabeligt oplyst grundlag.
  • Tidligere års Masseeksperimenter har blandt andet handlet om børns inkontinens, om børns smagssans og om indeklima i klasselokalerne. Resultaterne er flere gange blevet optaget i anerkendte, internationale, naturvidenskabelige tidsskrifter.
Aktuelt

Andre nyheder

Nu kan du købe billetter til Big Bang-konferencen 2024!

Billetsalget og salget af messestande til Danmarks største naturfagskonference, Big Bang-konferencen 2024,  er åbent. Vi glæder os til at se dig til to dages faglig ...

EUD Undervisning i naturfag er motiverende

En ny undersøgelse fra Astra og EVA viser, at elever på EUD oplever, at undervisningen i de naturvidenskabelige fag er relevant og spændende og giver ...

Resultaterne af 30.000 elevers jagt efter mos, lav og bjørnedyr

Knap 30.000 elever fra grundskoler og gymnasier i hele Danmark har deltaget i Masseeksperiment 2023, den hidtil største kortlægning af mikrolivet i den danske natur. ...

Børn og unges science-kapital i Danmark

Her får du hovedpointerne fra SCOPE-rapporten, som er den første nationale undersøgelse af børn og unges science-kapital i Danmark.

EM Guld til Unge Forskere og en oplevelse for livet

For andet år i træk har Unge Forskere vundet guld ved EM i science 2023 netop afholdt i Bruxelles. Trods guld og glimmer er de ...
Skip to content