Nyheder - Ny Viden

30.000 elever på jagt efter bjørnedyr

Elever i Danmark er i disse uger ude for at kortlægge mos, lav og bjørnedyr. Astras Masseeksperiment er nemlig i fuld gang, og ud over at eleverne prøver kræfter med anderledes undervisning, så er de også med til at give os en bedre forståelse af, hvordan vi mennesker påvirker den danske natur.

Udstyret med lup, UV-lamper og kamera begiver knap 30.000 danske skoleelever sig i disse uger på minisafari i naturen for at indsamle mos og lav. De grønne vækster tager de med sig hjem i klassen, hvor de bruger stereolup og mikroskop til at undersøge deres fund af mosser og laver, og om disse indeholder bjørnedyr. 

I samarbejde med førende eksperter fra ind- og udland deltager eleverne i Masseeksperimentet 2023, et undervisnings- og forskningsprojekt, som skal give ny viden om naturens tilstand. Eleverne arbejder systematisk med at indsamle, undersøge og gruppe- og artsbestemme de forskellige organismer. For både lærere og elever er det måske første gang, de stifter bekendtskab med metoder såsom feltundersøgelser, disciplinen at nøgle og mikroskopering.

Samtidig er undersøgelsen et møde med naturvidenskabelig arbejdsmetode, siger programleder for Masseeksperimentet, Lene Christensen:

”Vi ved, at det motiverer eleverne, når de udfører autentiske, naturvidenskabelige undersøgelser, og når de sammen med tusindvis af andre elever oplever, at deres bidrag bruges til relevant og virkelig forskning – at de data, de indsamler, skaber reelle resultater. Masseeksperimentet skal styrke børns og unges naturfaglige almendannelse, og vi vil gerne have eleverne til at opdage, at science er spændende og nødvendig for vores fremtid.”

Masseeksperimentet er udviklet af det nationale naturfagscenter Astra i samarbejde med Statens Naturhistoriske Museum og er Danmarks største kortlægning af bjørnedyr, mos og lav. 

Læs mere på Masseeksperiments hjemmeside.

 

Om Masseeksperiment:

  • Titlen på dette års Masseeksperimentet er ”Mikroliv: Mos, lav og bjørnedyr”. Undersøgelsen vil give det hidtil største billede af, hvilke arter af bjørnedyr, der er udbredt i Danmark, og hvordan de hænger sammen med udbredelsen af mos og lav. Undersøgelsen giver også viden om menneskers påvirkning af biodiversiteten.
  • Masseeksperiment arrangeres af Astra – det nationale naturfagscenter. Masseeksperimentet er Danmarks største skoleeksperiment. Hvert år udvikles et nyt eksperiment i samarbejde med forskere.
  • Formålet med Masseeksperimentet er at tilbyde eleverne naturfagsundervisning, de oplever som motiverende og virkelighedsnær med vægt på autentiske undersøgelsesmetoder. Et sekundært formål er, at eleverne bliver i stand til at handle på et naturvidenskabeligt oplyst grundlag.
  • Tidligere års Masseeksperimenter har blandt andet handlet om børns inkontinens, om børns smagssans og om indeklima i klasselokalerne. Resultaterne er flere gange blevet optaget i anerkendte, internationale, naturvidenskabelige tidsskrifter.

Del

Aktuelt

Andre nyheder

Årets Unge Forskere Junior vinder med en opfindelse, der kan revolutionere luftfartsindustrien

Vinderen af Astras Unge Forskere Junior har opfundet et design til rotorblade med inspiration fra havets dybder.

Årets Unge Forsker Senior vil ændre måden, vi måler fedme på

Seniorvinderen i Unge Forskere er 17-årige Ridhima Pal fra Copenhagen International School. Hendes resultater viser, at BMI som målestok for fedme er unøjagtig og direkte ...
Mikkel_Bohm_direktor_i_Astra_Foto_Sanne_Vilst

Mikkel Bohm fortsætter som direktør i Astra

Mikkel Bohm fortsætter som direktør i Astra, og han glæder sig til den fortsatte indsats på naturfagsområdet. Stillingen som direktør i Astra er på åremål ...

Sidste chance for at deltage i Masseeksperiment 2024

Så er det sidste chance for at deltage i Masseeksperiment 2024. Masseeksperiment kobler forskning og undervisning i et forløb for elever i grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Grundfos Fonden støtter Astra med 7,5 mio. kr.

Donationen går til initiativer, der skal styrke børn og unges interesse for naturfag og motivation til at bidrage til et bæredygtigt samfund med innovative ideer ...
Skip to content