Gå til hovedindhold
Dissektion af insekter - græshoppe - naturvidenskabsfestival 2017
Fra 4. klasse

Kom helt tæt på insekterne. Eleverne dissekerer melorme og græshopper. De observerer, hvordan dyrene ser ud helt tæt på, og de sammenholder med dyrenes adfærd - hvordan æder, bevæger og formerer de sig, og hvordan trækker de vejret?

Fra 4. klasse

Foretrækker myrerne i skolegården saltholdig mad, eller længes de efter søde sager? Myrejagten er et Citizen Science-projekt fra Statens Naturhistoriske Museum, hvor skoleelever hjælper museets forskere med at undersøge, hvad de danske myrer spiser, og hvor de forskellige myrearter findes i naturen.

VILDE INSEKTER DU IKKE VIDSTE FANDTES
Fra 4. klasse

Insekter er langt den mest artsrige og diverse dyregruppe. Vi kender til 925.000 arter, men måske findes der mere end 5 millioner arter. Videoen formidler på en sjov måde om nogle af de mere ekstreme insekter. Eleverne laver to korte aktiviteter knyttet til filmen.

Fra 4. klasse

Forløbet tager udgangspunkt i en udfordring, hvor eleverne skal udvikle deres bedste bud på en ret, der indeholder insekter. De beregner næringsindhold, CO 2-udledning og andre produktionsomkostninger ved deres ret. Eleverne dissekerer insekter, får viden om insekters levevis og udseende og deltager i Myrejagten fra Statens Naturhistoriske Museum.

En verden til fælles et undervisningsforløb - Grønt Flag Grønt Skole - 2017 Foto: Carsten Brinkmeyer. © astra
Fra 4. klasse

Tværfagligt undervisningsmateriale om bæredygtighed, demokrati og klimaforandringer, der sætter fokus på børns liv med klimaforandringer i Danmark og Uganda.

Fra 5. klasse

Denne grubletegning indgår i samlingen Energikilder og energioverførsel og kan, med udgangspunkt i elevernes hverdagsforestillinger, bruges som igangsætter til emnet og oplæg til videre undersøgelser og arbejde.

Fra 5. klasse

Denne grubletegning indgår i samlingen Levende organismer og deres omgivelser og kan med udgangspunkt i elevernes hverdagsforestillinger bruges som igangsætter til emnet, og oplæg til videre undersøgelser og arbejde.

Fra 5. klasse

Denne grubletegning indgår i samlingen Levende organismer og deres omgivelser og kan med udgangspunkt i elevernes hverdagsforestillinger bruges som igangsætter til emnet, og oplæg til videre undersøgelser og arbejde.

Fra 7. klasse

Undervisningsforløbet Algeinnovation giver eleverne indblik en verden, hvor vi kan dyrke energi, der kan udnyttes i mange produkter lige fra fødevare til transportindustrien.

Fra 9. klasse

Materialet, bliv klog på bæredygtighed og mad, skal give EUD elever forudsætninger for at forstå og forholde sig til bæredygtig udvikling i hverdag og på arbejdspladser.

Fra 9. klasse

Materialet, bliv klog på bæredygtigt elforbrug, skal give EUD elever forudsætninger for at forstå og forholde sig til bæredygtig udvikling i hverdag og på arbejdspladser.

Fra 3. klasse

Bæredygtige Byer sætter med forløbene “Deleby” og “Grøn By” fokus på bæredygtig byplanlægning i lyset af de klimatiske udfordringer verden står overfor i dag.

Fra 5. klasse

I dette forløb skal eleverne se på hvilket aftryk produkter sætter på miljøet gennem hele sin levetid, via livscyklusvurderinger af forskellige pro

Fra 1. g

Eleverne arbejder i dette forløb innovativt med makroalger (tang) i nv og lærer derved de naturvidenskabelige arbejdsmetoder samtidig med, at de styrker deres innovative kompetencer.

Fra 7. klasse

Materialet ’Ekspeditionen Danmark og Grønland i det nye Arktis’ tager eleverne med på en lærerig ekspedition til det nye Arktis - Det nye Arktis, fordi Arktis i disse år, gennemgår store forandringer på grund af klimaforandringerne.

Fra 1. g

Fremtidens Landbrug er et kombineret rolle- og computerspil om landbrugets udvikling og den måde, hvorpå forskellige udviklingsmuligheder påvirker

Fra 1. g

– et dilemmaspil om fremtidens energiforsyning

Skal vi fyre op for atomkraften eller satse på solceller?

Fra 4. klasse

Mind The Trash er en online læringsportal om affald og ressourcer for 4.-6. klassetrin i den danske grundskole.

Fra 8. klasse

Det naturfaglige projektforløb “Bæredygtig udvikling” har fokus på, hvilke handlemuligheder den enkelte har i forhold til at agere til gavn for en mere bæredygtig udvikling.

Fra 7. klasse

Nyheder fra en varm fremtid er et supplerende undervisningsmateriale til undervisningen i bæredygtighed og klimaproblematikker i primært naturfagene og samfundsfag i 7. – 10. klasse.

Fra 5. klasse

Vind med Møller er en undervisningsside, der er udviklet til børn fra 5. klasse og opefter.