Gå til hovedindhold

Bliv klog på det didaktiske grundlag for undersøgelsesbaseret undervisning

I alle naturfagene er det et krav, at eleverne skal arbejde undersøgelsesbaseret. Det fremgår af fagformålene for de enkelte naturfag og 'undersøgelse' udgør et af de fire kompetenceområder, som er fælles for alle naturfagene i grundskolen.

Ud over de lovmæssige begrundelser for at arbejde undersøgelsesbaseret i naturfagene er der en række andre gode didaktisk baserede begrundelser.

Naturfagsdidaktikeren Wynne Harlen fremhæver disse tre:

  • Konstruktivistisk læringssyn: barnet lærer gennem undersøgelse af verden, hvormed tidligere og nye erfaringer knyttes sammen

  • Sådan gør naturvidenskabelige forskere: undersøger, diskuterer og sammenligner teorier og resultater

  • Forbinder elevernes hverdagsforestillinger med nye erfaringer og danner større idéer.

(Harlen, W. (2011). Udvikling og evaluering af undersøgelsesbaseret undervisning. MONA-Matematik-og-Naturfagsdidaktik, (3).)