Gå til hovedindhold

Alt det fælles

I skoleåret 2016/2017 indføres den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. Allerede i 2016 har 164 skoler gennemført prøven og Astra har indsamlet erfaringer for at kunne bringe dem i spil på resten af landets skoler. Se listen over skoler som kan kontaktes. 

Den fælles prøve er en del af udviklingen inden for naturfagene, der trækker undervisningen i biologi, fysik/kemi og geografi i en fælles retning.

Alt det fælles er:

  • Forenklede Fælles Mål: Alle fire kompetencemål og ca. ⅕ af alle målpar for naturfagene er ens (de såkaldte naturfaglige mål)
  • Fællesfaglige fokusområder: Læseplanerne for biologi, fysik/kemi og geografi byder naturfagene at samarbejde om mindst seks fællesfaglige undervisningsforløb fra 7.-9. klasse
  • Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi

De nye tiltag betyder, at naturfagslærere fremadrettet skal samarbejde om både den fælles prøve og de fællesfaglige undervisningsforløb, der leder frem til prøven.