Gå til hovedindhold

Vands kredsløb

Nildeltaet stockfoto

Huskestafet, hvor eleverne lærer om vands kredsløb - tanken er, at de skal blive nysgerrige på modellen og bemærke detaljer, de ikke tidligere har været opmærksomme på.

 • Undersøg, hvad vands kredsløb er, og hvordan det virker - fx Vandets Vej

Aktivitetsvejledning

 1. Eleverne inddeles i grupper på fire, og hver gruppe får et blankt A3-ark. Gruppemedlemmerne i hver gruppe tildeles bogstaverne A - D. BEMÆRK: Det er en huskestafet, og derfor må eleverne ikke tale sammen før punkt 5.
 2. Elev A fra hver gruppe får et halvt minut til at memorere modellen, der er skjult for resten af eleverne.
 3. Elev A tegner efter hukommelsen tegningen på gruppens A3-ark.
 4. Elev B får ligesom A et halvt minut til at memorere modellen og tegner videre på A’s tegning.
 5. I hver gruppe taler man nu sagte sammen om, hvad der mangler eller skal kontrolleres på tegningen, og hvad elev C skal være særligt opmærksom på.
 6. Elev C får ligeledes et halvt minut til at undersøge originaltegningen, som stadig er skjult for de øvrige.
 7. Elev D må kigge så længe på originaltegningen, som det er nødvendigt for at gøre gruppens tegning så færdig som muligt.
 8. Når gruppen mener, deres tegning er færdig og ligner original-tegningen, vender de den med bagsiden op og lægger tusserne ovenpå.
 9. Når alle grupper er færdige, hænges originaltegningen op sammen med gruppernes tegninger. Aktiviteten afsluttes med en klassesamtale om, hvad tegningen viser, og hvad den nye viden kan bruges til i engineering-udfordringen.

Materialer

 • Tegning af vands kredsløb, printet i A3 (bilag til print kan downloades til højre).  
 • 1 blankt A3-ark pr. gruppe

Forklaring

Vands kredsløb er et af de grundlæggende kredsløb, eleverne skal tilegne sig gennem skoleforløbet.