Gå til hovedindhold

Trækker græshoppen vejret på samme måde som fisken?

Hvordan trækker græshoppen vejret? Er der forskel på hjertet hos en fisk og en fugl? Gennem dissektioner af forskellige dyr i dyrerækken får eleverne indsigt i dyrenes iltningssystemer, organer og i den evolutionære udvikling.

Hands on-tilgangen gør det konkret for eleverne og hjælper dem med at forstå organernes funktion og dyrenes forskelligheder. 

Her får du 6 aktiviteter til undervisningen:

  1. Introduktion til forskellige klasser i dyreriget Til lands, til vands og i luften. For at kunne sam - menligne anatomi hos forskellige dyr, skal eleverne kende lidt til de forskellige klasser. 
  2. Dissektion af sild
  3. Dissektion af græshoppe
  4. Dissektion af høne
  5. Dissektion af grisehjerte - eller en hel gris
  6. Opsamling og sammenligning af dyrene

Fælles Mål efter 4. klassetrin natur/teknologi

Undersøgelses-kompetencen, ”mennesket”, fase 1
Færdighedsmål: Eleven kan deltage i dissektion af dyr
Vidensmål: Eleven har viden om sammenlignende anatomi.

Undersøgelses-kompetencen, ”mennesket”, fase 2
Færdighedsmål: Eleven kan undersøge åndedræt og kredsløb.
Vidensmål: Eleven har viden om menneskers og dyrs indre og ydre opbygning.

Modellerings-kompetencen, ”mennesket”, fase 1
Færdighedsmål: Eleven kan med modeller fortælle om menneskers og dyrs indre og ydre opbygning
Vidensmål: Eleven har viden om menneskers og dyrs indre og ydre opbygning