Gå til hovedindhold

Sukker

Dette projektorienterede undervisningsforløb omhandler sukker, hvor der fokuseres på fotosyntese, sukker i fødevarernes sammensætning og sukkerets sundhedsæsssige betydning.

Forløbet er tilrettelagt som vekslende mellem praktisk arbejde og faglig læsning. Undervejs vil eleverne komme til at forholde sig til emnet gennem de tre naturvidenskabelige fag og de relevante faglige mål.

Til støtte for læreren er der til forløbet lavet fire dokumenter der kan downloades her fra siden:

 1. Liste over faglige begreber der kan bruges som udgangspunkt for forud formulerede problemformuleringer
  En række faglige begreber fra bla. fællesmål, der har relevans for emnet
   
 2. Eksempler på færdige problemformuleringer
  Som en måde at undervisningsdifferentiere på, er der mulighed for at læreren laver opgavenes problemformuleringer.
   
 3. Præsentationsformer
  En liste over ideer til præsentationer.
   
 4. Evaluering
  En oversigt over punkter, der bør evalueres i forbindelse med et projekt.

Læringsmål

Når vi er færdige, skal eleverne kunne:

 • gøre rede for hovedtræk ved fotosyntese og respiration dvs. sukkers dannelse og nedbrydning
 • give eksempler på aktuelle lokale og globale miljø- og sundhedsproblemer
 • forklare fødens sammensætning, dens energiindhold og sundhedsmæssige betydning, herunder proteiner, kulhydrater og fedtstoffer
 • beskrive enkelte grundstoffer og kemiske forbindelser, der har betydning for liv eller hverdag
 • kende enkle modeller, herunder forestillingen om, at stof er opbygget af partikler

Faglige og pædagogiske problemstillinger

To former:

 • Åben, frit valg mellem overskrifter, min. en fra hvert fag. man kan evt. vælge at opprioritere et enkelt fag fx geografi.
 • Lukket, et antal færdige problemformuleringer der kan trækkes.

Aktiviteter/arbejdsmåder

I dette forløb lægges der op til at eleverne skal arbejde projektorienteret, men det kan nemt tilpasses til et mere emneorienteret forløb, hvor det er læreren, der laver problemformuleringerne. 

Muligheder for undervisningsdifferentiering

Som omtalt ovenfor, kan man udvide elevernes frihedsgrader, eller gøre forløbet mere lærerstyret. Da undervisningsdifferentiering er en del af lærerens pligt, vil man med fordel kunne vejlede de fagligt stærke elever mindre end man ville gøre ved fagligt svagere elever. Der er mulighed for at udarbejde problemformulering til de svagere, mens de stærkere selv udarbejder denne. Herudover kan man som lærer vurdere, om der er behov ekstra støtte ved valg af forsøg samt materialer.