Gå til hovedindhold

Bevar roen - brug sukker

Messe - Bjørnedyr 2 - Big Bang 2016

Inspiration til fællesfaglig forløb

OBS! Udviklet til Fælles Mål 2009

Dette undervisningsforløb drejer sig om, at eleverne får indsigt i hvordan sukker indgår i naturens kredsløb og hvilken betydning optagelse af sukker har for kroppen.

Ottende klasses elever arbejder med sukker som et råstof, en energikilde, et folkesundhedsproblem og en del af flere kredsløb i naturen, kroppen og cellerne. Eleverne oplever et aktuelt emne fra det daglige liv, som er tilknyttet flere naturfaglige områder, og som er vigtigt i forhold til individuel, økonomisk og politisk stillingtagen. Forløbet tænkes at strække sig over fire uger i alle fagtimerne fra fysik/kemi, biologi og geografi (ca. 6 timer per uge, 16-24 undervisningstimer i alt). Der arbejdes med Danmarks produktion og verdensproduktion af sukker, med sukkerens kemi og organismens brug af sukker i respiration. Mulighed for aktuelle underemner vedrørende forskning i sundhed og energiproduktion, samt landbrugets fremtidsperspektiver giver eleverne kontakt med naturfag i forbindelsen med "den virkelige verden".

Læringsmål

Når forløbet er slut, skal eleverne kunne ...

 • redegøre for sukkerproduktionen fra mark til butik.
 • redegøre for sukker som biologisk energikilde for celler og organismer.
 • tage stilling til problematikker omkring sukker og sundhed.
 • redegøre for hvilke klimatiske og geologiske forhold der ligger til grund for sukkerproduktion i Danmark og andre lande.
 • redegøre for kulstofs kredsløb.
 • forklare og give eksempler på disse kernebegreber: råstoffer, energikilder, globalisering, organisk kemi, jordbundsforhold, klima, fotosyntese og respiration, genetik og forædling.

Faglige og pædagogiske problemstillinger

Eleverne skal have forforståelse for cellers opbygning, fotosyntese, klimabælter, energiformer, energiproduktion, molekylmodeller, kovalente bindinger.

Aktiviteter/arbejdsmåder

 • Oplæg fra lærerne, evt. gæstelærer.
 • Praktiske laboratorieøvelser fra Cederberg, Sukker og sød kemi (Gyldendal, Uddannelse, 2001)
 • Biologisk og geografisk feltarbejde (f.eks.besøg på sukkerfabrik, roemark, Novozymes, KU Life, TOMS).
 • Læsning af faglige tekster (Cederbergs bog er tværfagligt kernemateriale).
 • Informationssøgning i bøger og på nettet.
 • Cooperative learning strukturer.
 • Arbejde med modeller, især animationer.
 • Gruppeundersøgelser og formidling af underemner.