Gå til hovedindhold

Bæredygtige byer - deleby og grøn by

Grøn By og Deleby

Natur/Teknologi 4.-6. klassetrin

Undervisningsforløbene er et tilbud fra Dansk Arkitektur Center.

Bæredygtige Byer sætter med forløbene “Deleby” og “Grøn By” fokus på bæredygtig byplanlægning i lyset af de klimatiske udfordringer verden står overfor i dag.

Via autentiske eksempler fra hele verden opnår eleverne en bevidstgørelse om bæredygtighed inden for arkitektur og byplanlægning, som omdannes til praksis, når eleverne selv skal konstruere en bæredygtig by.

Kompetenceområder

Der arbejdes i begge forløb med kompetenceområderne undersøgelse og perspektivering. Se Forenklede Fælles Mål sidst i lærervejledning. 

Arbejdsform

Eleverne arbejder med tre forskellige overordnede metoder:

 • en lærerstyret introduktion til emnet med fælles diskussion i klassen
 • gruppearbejde med idéudvikling og modelfremstilling, hvor viden omdannes til praksis
 • en mundtlig præsentation af modellen, hvor eleverne forklarer deres tanker bag deres produkt

Planlægning og gennemførelse

Forløbet svarer til ca. 5 lektioner.

Undervisningen er bygget op omkring en lærervejledning, en PowerPoint-præsentation, forløbet i Dansk Arkitektur Center og en række foreslåede opgaver til efterarbejde.

Både præsentationen, forløbet og de efterfølgende opgaver skal øge elevernes refleksion over handlemulighederne i forhold til en bæredygtig udvikling af vores byer. 

Praktisk information

Fag: Natur/teknologi

Pris: 1.000 kr.

Varighed: 2 timer

Gratis for Københavnske folkeskoler

 

 

 

 

 

Læringsmål og Fælles Mål

 • Natur/teknologi
  • Modellering
   • Modellering i naturfag
    • Efter 4. klassetrin
     • Fase 2: Eleven kan anvende enkle modeller til at vise helheder og detaljer | Eleven har viden om modellers detaljeringsniveau
  • Perspektivering
   • Teknologi og ressourcer
    • Efter 4. klassetrin
     • Fase 2: Eleven kan beskrive sammenhæng mellem behov for og udvikling af et produkt | Eleven har viden om teknologiudvikling gennem tiden
    • Efter 6. klassetrin
     • Fase 2: Eleven kan identificere ressourcebesparende teknologier | Eleven har viden om enkel miljøvurdering af produkter og produktioner
  • Undersøgelse
   • Teknologi og ressourcer
    • Efter 4. klassetrin
     • Fase 2: Eleven kan designe og afprøve enkle produkter Eleven har viden om enkel produktudvikling
    • Efter 6. klassetrin
     • Fase 1: Eleven kan identificere stoffer og materialer i produkter Eleven har viden om stoffers og materialers egenskaber og kredsløb