Gå til hovedindhold

Alkohol og stoffer

Mennesket har i mindst 10.000 år kendt til alkohol, og det er i dag verdens suverænt mest anvendte rusmiddel. De gamle egyptere mente, at guden Osiris skænkede øllet til mennesket, og de var i stand til at brygge mindst 17 forskellige slags øl. I Kina har man fundet vinbeholdere fra omkring år 7000 f.v.t. Her brugte man vin til alt fra offergaver ved religiøse ceremonier til stimulans, før man gik i krig.

I dag bruger man i Vesten i høj grad stoffer ved festlige lejligheder, men kan man kalde alkohol et stof? Hvad er et stof i det hele taget? Hvis alkohol er at betragte som et stof, skal det så forstås på samme måde som hårde stoffer, for eksempel kokain, eller har ordet en bredere betydning?

Som nævnt bruges alkohol i dag primært ved festlige lejligheder, men det er værd at overveje, om det kunne have andre - måske mere gavnlige - effekter og anvendelsesmuligheder. Kender du andre ting, man bruger alkohol til? Bruges det mon medicinsk, og i givet fald hvordan?

Dette projekt beskæftiger sig med alle ovenstående spørgsmål og en række andre emner. Du vil komme til at lære om enzymers virkning generelt, og om hvordan disse styrer kroppens nedbrydning af alkohol. Du vil derudover blive introduceret til Michaelis-Menten-kinetik og enzyminhibering, samt hvordan man kan anvende denne teori inden for behandling af forgiftninger. Her kan alkohol nemlig spille en vigtig rolle.