Gå til hovedindhold

Svampe erstatter benzinen i din bil - vejen til en grønnere fremtid

Skimmelsvampe bruges i et utal af industrier og leverer bl.a. stoffer til medicin, fødevarer, rengøring og biobrændsel. Mit fokus er på biobrændsel og i den forbindelse skimmelsvampenes produktion af enzymer. Oplægget tager afsæt i globale problemer som klimaforandringer og luftforurening. Jeg forklarer, hvordan enzymer produceret af skimmelsvampe leverer bæredygtige løsninger i form af biobrændsel. Jeg vil medbringe skimmelsvampe fra laboratoriet, og hvis det er muligt benytter jeg mig både af powerpoint, tavle og quiz undervejs.

Fokus er på:
• hvordan vi påvirker miljøet og klimaet
• hvad biobrændsel er, og hvordan det fremstilles
• hvordan skimmelsvampe udnyttes som enzymfabrikker
• hvad enzymer er, og hvordan de fungerer i denne sammenhæng

Ønskes der et særligt fokus på ét eller flere af ovennævnte fokuspunkter, kan det sagtens arrangeres. Oplægget kan også uddybes i forhold til, hvordan skimmelsvampe og/eller enzymer bruges i andre industrier, eller hvordan processen fra jordprøve til færdigt produkt hænger sammen for skimmelsvampe såvel som for enzymer.

Adresse
Indtast det forventede antal tilhørere/publikum