Gå til hovedindhold

Samarbejde på langs af uddannelseskæden

Det er vigtigt både for lærere og elever at der er sammenhæng mellem de forskellige uddannelsesniveauer i de enkelte fag, både mhp. indhold og struktur. Målrettet fokus på overgangene fra det ene til det andet niveau er nødvendigt og kan være med til at styrke kommunens naturfaglige kultur.

Særlig overgangen mellem grundskolen og ungdomsuddannelser kan til tider skabe udfordringer, da ungdomsuddannelser er selvejende institutioner og dermed ikke formelt er “underlagt” kommunen.

Hvilke overgangsformer/-initiativer eksisterer i kommunen?

Hvilke aktører taler sammen?

Er overgange forankret i kommunens handleplaner e.l.?