Gå til hovedindhold

Udarbejdede rapporter om udfordringer og løsninger

Rapporten ‘Sammenfatning af udfordringer’ er 1. leverance til arbejdet med et oplæg til en national naturvidenskabsstrategi.

Rapporten fokuserer på de udfordringer, der er identificeret i uddannelses-kæden; fra dagtilbud, grundskole til ungdomsuddannelser i forhold til STEM-undervisningen¹ i Danmark, og rapporten danner derved baggrund for det videre arbejde med konkrete handlingsforslag.

Udfordringerne er sammenfattet på baggrund af input fra en bredt sammensat strategigruppe, andre interessenter samt input på strategiens hjemmeside, stemstrategi.dk. Disse sammenfatninger er kvalificeret og sammenholdt med eksterne videnskortlægninger til arbejdet med strategien, herunder et litteraturstudie og en praksiskortlægning der kan hentes her på siden.

Disse kilder giver tilsammen et komplekst og ikke altid entydigt billede af de udfordringer, Danmark står overfor. Rapporten er således ikke et konsensusdokument fra hele strategigruppen, men opsummerer udfordringer, som er gennemgående for de mange input til arbejdet.