Gå til hovedindhold

Science Talent Mønsterbryder

Science Talenter vil fremme alle naturvidenskabelige talenter mellem 12-20 år i Danmark uanset social baggrund. En indsats, der sikrer udviklingen af det enkelte talent, højner det faglige niveau på skoler og uddannelser og er til gavn for det danske videnssamfund.

Talentindsatsen har i dag en kritisk social slagside. For at give dette tilbud til alle naturvidenskabelige talenter er en øget indsats over for talenter fra gymnasiefremmede miljøer og talenter med anden etnisk baggrund end dansk nødvendig. Disse grupper er i dag oversete i talentindsatsen.

Projektet hedder Science Talent Mønsterbryder og vil løbe fra efteråret 2013 frem til midten af 2016.

Science Talent Mønsterbryder er for både folkeskolen og gymnasieskolen. Der vil i projektet være målrettede tiltag for både skoleledelser, lærere og de naturvidenskabelige talenter.

Projektets henvender sig til skolens ledelse, lærere og talenter.

Projektforløbet

Science Talent Mønsterbryder er en særlig projektindsats hos Science Talenter frem til ultimo 2016. Projektet består af forskellige campforløb med hver deres faglige fokus. Indsatsen er målrettet naturvidenskabelige dygtige elever, der enten har en anden etnisk baggrund end dansk eller kommer fra et gymnasiefremmede miljø. 

Som skole deltager man i projektet i én runde.

Aktiv deltagelse

Ved tilmelding til Science Talent Mønsterbryder forpligter skolerne sig til aktiv deltagelse i projektet. Aktiv deltagelse betyder:

  • Deltagelse på 1 lærerkursus (fordelt over 2 kursusgange a henholdsvis 2 og 1 dags varighed)
  • Udvikling og implementering af en talentstrategi på skolen med fokus på talenter med anden etnisk baggrund og/eller fra gymnasiefremmede miljøer.
  • Deltagelse med 3-4 talenter på talentforløb hos ScienceTalenter (fordelt på 2 camps a 3 og 2 dage)
  • Talenterne skal enten have anden etnisk baggrund end dansk eller talenterne skal komme fra gymnasiefremmede miljøer (afhængig af hvilken del af projektet man deltager i)
  • Deltagelse i 1 lederseminar for rektor/uddannelsesleder (á 1 dags varighed) som ligger i slutningen af projektet 
  • Støtte talenterne i mentorforløbet

Alle arrangementer foregår hos ScienceTalenter på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø. På lærerkurset arbejdes der i dybden med talentspotning og talentudvikling.

Et mønsterbryder-talent i Science Talent Mønsterbryder er et naturvidenskabeligt dygtig elev, der enten har en anden etnisk baggrund end dansk og/eller kommer fra et gymnasiefremmede miljø. Eleven klarer sig blandt de 10-15% bedste i klassen eller har potentiale for at gøre det.

Tidsplan

Science Talent Mønsterbryder kører i 5 runder á ca. 1. års varighed hver. Runde  er for talenter fra gymnasiefremmede miljøer. Runde 2 er for talenter med anden etnisk baggrund. Runde 3 - 5 er for begge målgrupper. 

  • 1. runde: november 2013 - april 2015 
  • 2. runde: september 2014 – juni 2015 
  • 3. runde: maj 2015 – juni 2016
  • 4. runde: efterår/vinter 2016

Økonomi

Projekt Science Talent Mønsterbryder støttes økonomisk af A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Skolens egenbetaling er transportudgifter til lærerkursus og lederseminar.

Projekt Science Talent Mønsterbryder betaler alle campophold for talenterne (inkl kost, logi, transport og materialer). Projektet betaler for lederseminar og lærerkursus (inkl. Kost, logi og materialer)

Spørgsmål

Kontakt projektkoordinator Maya Høffding Nissen eller på tlf 2653 0700