Gå til hovedindhold

Science Talent Academy

ScienceTalent Academy støttet af Novo Nordisk Fonden er et læringsforløb for naturvidenskabeligt talentfulde unge fra gymnasiale uddannelser i hele Danmark.

Forløbet er udviklet i samarbejde med førende forskningscentre og universiteter inden for biovidenskabelig forskning.

Forløbet indeholder ét lærerkursus, 6 camps, udlandsophold og en eksamen, og starter i maj 1. g og afsluttes i april 3. g.

"Science Talenter ønsker gennem Science Talent Academy-forløbet at styrke uddannelseskæden. Vi ønsker et aktivt samarbejde, hvor gymnasier, virksomheder, forskningscentre og universiteter er med til at inspirere og begejstre de unge talenter og dermed give dem lyst til forsat at dygtiggøre sig inden for naturvidenskab."
 
Nynne Afzelius, Talentchef, Science Talenter
 

Camps

De 6 camps vil være bygget op om forskellige faglige emner inden for biovidenskab, men forløbet vil også rumme udfordringer inden for fysik, matematik og kemi. og vil være funderet i autentiske samfundsudfordring.

Hver camp vil have en varighed af 3-4 dage. På disse camps vil talenterne få inspiration, udfordringer, erfaring og faglig fordybelse i naturvidenskabelige områder, som går ud over den normale undervisning på gymnasierne. Hver camp består af forsøg og eksperimenter samt foredrag fra eksterne forskere og interne undervisere. Flere camps vil blive kombineret med besøg på virksomhed og forskningscentre.

LÆRERKURSUS

I forbindelse med forløbet afholdes et ét-dags kursus for kontaktlæreren på skolen. På kurset fortæller mere om forløbet samt afstemmer forventninger. Der vil også være faglige input i relation til emner, de unge talenter skal arbejde med, og der vil være inspiration til hvordan talenter inkluderes i den daglige undervisning på gymnasiet.

Det kan med fordel være en biotek-lærer som deltager i kurset og som er kontaktlærer i forløbet, men det er ikke et krav. 

Datoer for årgang 2016-2018

Forløbet starter med et ét-dags lærerkursus i maj måned i Sorø. 

Herefter følger camps:

  • d. 17. – 19. maj 2016, Camp 1, grundlæggende mikrobiologi
  • d. 3. – 6. august 2016, Camp 2, enzymer og biobæredygtighed
  • d. 30. oktober – 1. november 2016, Camp 3, proteiner og sygdomme
  • d. 5. – 7. februar 2017, Camp 4, stamceller
  • d. 18. – 22 april 2017, udlandsophold
  • September 2017 (dato på vej), Camp 5
  • Efterår 2017 (dato endnu ikke fastlagt), Camp 6 + forberedelse til projekter og eksamen
  • Forår 2018 (dato endnu ikke fastlagt), Eksamen
  • Forår 2018 (dato endnu ikke fastlagt), Afslutningsceremoni       

Bemærk: Der kan forekomme ændringer i camp-emner og datoer.

Målgruppe

Talenter fra 1. STX/HTX med interesse for biotek og som har A-niveau i enten biotek, biologi eller kemi (eller forventer at tage A-niveau i disse fag). Forløbet starter i maj 1.g. og slutter i foråret 3. g. 

Tilmelding

Vi starter et nyt hold op i Science Talent Academy i 2017.

Kun medlemmer af ScienceTalenternes Gymnasienetværk kan tilmelde talenter og hver skole er garanteret to pladser. Forløbet er gratis

Tilmeldingen til årgang 2017-19 herunder - deadline den 18. april 2017.