Gå til hovedindhold

Innovation - Science - Inklusion (ISI-2015)

ISI 2015 har med en kombination af innovation og naturfag arbejdet med at forbedre færdigheder inden for naturfagene blandt unge fra multikulturelle skoler for derigennem at få flere til at vælge en naturfaglig, gymnasial ungdomsuddannelse.

Dansk erhvervsliv vil i fremtiden mangle højtuddannet arbejdskraft inden for de naturvidenskabelige og tekniske fag. Vi ved, at de fagligt dygtige tosprogede unge i højere grad end etnisk danske unge vælger videregående uddannelser inden for især de tekniske fag - fx ingeniøruddannelserne. ISI 2015 byggede videre på denne tendens og har igennem 4 år arbejdet målrettet på, allerede i folkeskolen, at gøre endnu flere elever - både tosprogede og etnisk danske - motiverede til at tage en adgangsgivende gymnasial uddannelse. I 2015 offentliggøres den endelige evaluering af projektet.

Innovativ pædagogisk praksis

Projektet har fokuseret på at etablere en innovativ pædagogisk praksis i naturfagene for at gøre naturfagsundervisningen i folkeskolen nærværende, relevant og spændende. Hvis man skal fange de unges opmærksomhed, er det vigtigt at synliggøre nytteværdien og relevansen af naturfagene. Det har projekt ISI 2015 fx gjort ved at inddrage det omkringliggende samfund i undervisningen.

Projektet evalueres af Københavns Universitet, Institut for Naturfagenes Didaktik.

To gange i projektperioden har evaluator udgivet delrapporter med status for projektet. 

Slutrapport fra ISI 2015

Fakta

  • Projektperiode: 2009-2015.
  • Fem skoler i Odense.
  • 250 elever fra den årgang, som begyndte i 6. klasse i 2010.
  • 35 lærere deltager i efteruddannelse.
  • 10 ledere deltager i netværk.
  • Industriens Fond, Odense Kommune og Astra står bag.
  • Projektet evalueres af Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet