Gå til hovedindhold

Innovative elever løser virksomhedsproblemer

Projekt 'Innovative elever løser virksomhedsproblemer' (Inno-elev) bygger på et bredt et samarbejde mellem alle folkeskoler i Frederikssund Kommune, 16 lokale virksomheder og 2 fonde.

I projektet skabes spændende, uformelle og sammenhængende undervisningsforløb i naturfagsundervisningen.

Innovative arbejdsmetoder på skoleskemaet
Inno-elev er udsprunget af et ønske om et tættere samarbejde mellem skoler i Frederikssund Kommune og det lokale erhvervsliv. Desuden er der taget afsæt i den massive kritik, der har været rettet mod den danske folkeskole. Specielt har der været meget debat om, at danske skoleelever ikke får tilstrækkelig god undervisning i faget natur/teknik. På samme tid mener mange folkeskolelærere ikke selv, at de er tilstrækkeligt kvalificeret til at varetage undervisningen i disse fag og at det er vanskeligt at skabe sammenhæng mellem naturfagene i hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling.

I Inno-elev skabes denne sammenhæng, fordi eleverne bliver præsenteret for metoden og arbejdsformen mindst tre gange i løbet af deres folkeskoletid - og ikke mindst fordi alle naturfagslærere i Frederikssund Kommune er blevet tilbudt efteruddannelse i innovative arbejdsmetoder. Et tilbud, som 52 naturfagslærere fra kommunens 13 folkeskoler har taget i mod.

Der arbejdes med inklusion i praksis

I projektet deltager alle typer af elever, og fællesnævner for dem alle er, at de oplever, at temaerne er nærværende, involverende, og relevante, således at både de bogligt stærke og mindre stærke elevers interesse for at arbejde kreativt, innovativt og selvstændigt øges.

Det er projektets mål, at:

  • eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder
  • eleverne får kendskab til arbejdsprocesser og jobmuligheder i lokale virksomheder
  • eleverne i højere grad vælger naturfaglige uddannelser
  • alle elever får en positiv oplevelse af deres formåen i forløbene
  • virksomhederne får præsenteret løsninger og nye ideer

De deltagende virksomheder har formuleret i alt ca. 30 udfordringer, og vil gerne have elevernes bud på en løsning. Derfor er det elevernes opgave at idégenerere, idéudvikle og produktudvikle i forhold til udfordringen. Virksomhederne får på denne måde nytænkende problemløsningsassistance fra elever, der med en frisk tilgang kan anvende de innovative udviklingsværktøjer, de tilegner sig gennem arbejdet med Inno-elev.

Samarbejde på grundskoleniveau

I Inno-elev starter samarbejdet allerede i 3. klasse. Det er unikt, at et færdigt uddannelsesforløb strækker sig over indskoling, mellemskole og udskoling, hvorfor der har været store krav til, at det udarbejdede undervisningsmateriale skal kunne differentieres over flere klassetrin. Eleverne bliver gennem deres skoleforløb præsenteret for innovative arbejdsmetoder, og bliver derved løbende trænet i at se nye ideer, handle på muligheder, der viser sig, og omsætte idéen til værdi for andre.

Desuden har Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise været en stor inspirationskilde og samarbejdspartner i projektets løbende udvikling.

Se mere på projektets hjemmeside eller kontakt administrativ projektleder Annie Bekke Kjær for yderligere oplysninger.

Annie Bekke Kjær
Leder af Udviklingsafdelingen
Torvet 2
3600 Frederikssund

E-mail: abkja@frederikssund

Status: projekt afsluttet.