Gå til hovedindhold

CASE : Engagerende naturfagsundervisning med virksomheder

Projekt CASE har til formål at udvikle konkrete bud på, hvordan der kan undervises anvendelsesorienteret fra 0. klasse til 3.g med udgangspunkt i virkelige problemstillinger fra virksomheder.

CASE står for Center for Applied Science in Education og er et 3-årigt projekt støttet af Industriens Fond med 4,3 mill. kr og Hedeselskabet med 0,5 mill kr.

Mål: udvikling af anvendelsesorienterede undervisningsforløb

Målet med projektet er, at der skal udvikles 30 anvendelsesorienterede undervisningsforløb fra 0. klassetrin til 3.g i et tæt samarbejde mellem skoler, virksomheder og Naturvidenskabernes Hus. 

Med projektet vil Naturvidenskabernes Hus omsætte en vision om at gøre konkrete tilbud på anvendelsesorienteret undervisning tilgængelige for landets lærere i både grundskole og gymnasium og som vil gøre deres undervisning sjovere, nemmere og mere udbytterig for eleverne. Virksomhedernes teknologi og anvendt naturvidenskab som drivkraft for ny undervisning og flere af forløbene har relation til udvikling og anvendelse af teknologi i en bæredygtigt samfund. 

Både on-line og fysiske undervisningsrum

Nogle af forløbene vil blive udviklet med tilhørende opstillinger og eksperimentelle værksteder i Naturvidenskabernes Hus, herunder fire forløb omhandlende bygningens energiteknologi. De resterende forløb udvikles med on-line virtuelt undervisningsrum med eksponering af rollemodeller og materialekasser der kan lånes af skoler og gymnasiale uddannelser.

Praktisk og problemorienteret arbejdsform

Fælles for alle forløbene er at de vil være kendetegnet ved en pædagogik, hvor eleverne i højere grad skal arbejde praktisk med fagene gennem en problemorienteret, kreativ og resultatorienteret tilgang. Dette betyder samtidigt, at undervisningen skal inddrage elevernes kreativitet og skabertrang. Undervisningen skal give eleverne reelle og gerne positive billeder på den værdi fagene har og på de muligheder for selv at gøre en forskel som valg af uddannelse og karriere indenfor feltet kan give dem i fremtiden.

caseweb.dk

I projektet udvikles 30 anvendelsesorienterede undervisningsforløb, som gøres tilgængelige på caseweb.dk.

Der er overordnet to typer undervisningsforløb, man kan vælge

  • Forløb m. materialekasse
  • Forløb m. aktivitetsdag i Naturvidenskabernes Hus

Til begge typer forløb fungerer caseweb.dk som et virtuelt undervisningsrum for både elever og lærere. På caseweb finder lærere og elever både baggrundsmaterialer og øvelsesvejledinger samt små filmklip fra virksomhedens produktion og oplæg til elevopgaver. Eleverne kan også løbende skrive logbog, og resultater og perspektiveringer vil kunne deles med både andre skoler og virksomheden.

Målgruppe

De udviklede undervisningsforløb er rettet mod både indskoling, mellemtrin, overbygning og gymnasium (både stx og htx)

Projektpartnere

En lang række virksomheder og flere end 80 lærere har deltaget i udviklingen af undervisningsforløb.