Gå til hovedindhold

Spilordningen - støtter udviklingen af digitale spil til børn og unge

Formål med støtteordningen

Formålet med Spilordningen er at styrke computerspil som kulturbærende medie og at sikre bedre udviklings- og vækstbetingelser for danske spil.

Støtten kan gives til:
• Ideudvikling (Max. DKK 75.000)
• Projektudvikling (Max. DKK 1.500.000, dog max. 60% af budget)

Hvilke spil kan støttes?

Et spil vil i denne sammenhæng normalt indeholde et såkaldt ”gameplay” og et interaktivt audiovisuelt univers, og skal tilsammen repræsentere en kunstnerisk, fortællemæssig og/eller pædagogisk ambition.

Der kan ydes støtte til udvikling af digitale interaktive spil til børn og unge uanset teknologisk platform, forventet distributionsform og genre, herunder også spil til læring og undervisning. Spilordningen har fokus på tidlig udvikling, og yder ikke støtte til færdiggørelse af spil, der allerede har udviklet en spilbar demo eller ”vertical slice”, der indeholder alle væsentlige elementer.

For ideudvikling gælder, at der kan søges støtte til udviklingsfaser, der har til formål at udfolde eller demonstrere en beskrevet spil-ide.

For projektudvikling gælder, at der kan søges støtte til udviklingsfaser, der manifesterer sig i et færdigt koncept for spillet, der kan afprøves i en spilbar version med alle afgørende elementer til stede i fuld kvalitet (demo eller ”vertical slice”).

Hvem kan ansøge?

Ansøger skal være forankret i dansk produktionsselskab. Ansøger skal dokumentere, at de fornødne produktionstekniske og kreative kompetencer er til stede for at realisere projektet.

Ansøger skal desuden sandsynliggøre, at spillet kan realiseres og vil kunne opnå et publikum på markedet og/eller i undervisningsmæssige sammenhænge.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Alle ansøgninger behandles i forbindelse med 2 årlige ansøgningsrunder - forår og efterår. Ansøgninger bliver vurderet af en spilredaktion bestående af redaktør Simon Løvind, Det Danske Filminstitut samt de to eksterne redaktionsmedlemmer Thomas Vigild og Chris Mottes.

Spillet vurderes ud fra hovedkriterierne: Originalitet, oplevelse og kvalitet.

Originalitet i forhold til det dominerende udbud af spil og med tilstedeværelsen af tydelige originale elementer i spillet.

Oplevelse i den forstand at projektet skal indeholde stærke ambitioner inden for leg, læring og/eller kunstnerisk udtryk og have et potentiale for at udfordre spilleren.

Kvalitet i den forstand at spillet skal have et professionelt højt designmæssigt niveau, både når det gælder spildesign, interaktionsdesign og audiovisuelle elementer.

Projektet kan blive indbudt til en projektsamtale. Herefter kan Spilordningens redaktion beslutte at indstille ansøgningen til støtte til DFI's direktion, som træffer den formelle beslutning.

DFI tilstræber en behandlingstid på 4 uger. Dvs. at ansøger indenfor 4 uger fra ansøgningsfristen får besked om, hvorvidt et projekt indstilles til støtte eller ej.

Vejledning i forb. med ansøgning

Ansøgningsskema skal benyttes og sendes elektronisk. Skemaet indeholder vejledende noter til de enkelte bilag. Bilagsmateriale kan udformes på dansk eller engelsk.
Ved ansøgning om støtte til projektudvikling skal ”Budgetskabelon – projektudvikling” benyttes.
Ansøger forventes at have læst ”Vilkår for støtte til Spilordningen”.
Yderligere information, herunder støttevilkår, budgetskabelon, ansøgningsfrister og ansøgningsskema – se hjemmesiden.

Kilde: Det Danske Filminstitut