Gå til hovedindhold

Region Syddanmark - Regionrådets uddannelsespulje

Region Syddanmark har årligt ca. 20 mio. kr. til forsøgs- og udviklingsinitiativer på uddannelsesområdet med henblik på at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse, øge interessen for science samt at tage en videregående uddannelse.

Hvordan søger man

For at søge uddannelsespuljen er det vigtigt, at man har sat sig ind i følgende:

  • Kriterier for uddannelsespuljen,
  • De temaer, som regionsrådet har besluttet skal gælde for det pågældende år
  • Syddansk Uddannelsesaftales Effektmodel

Projektet bliver vurderet i forhold til alle tre punkter.

Inden selve ansøgningsfristen har man mulighed for at få sparring på projektidé ved at udfylde idebeskrivelsesskabelon og sende den ind til regionen på mailadressen: uddannelse.regionaludvikling@rsyd.dk. 

Denne skal dog udelukkende ses som et værktøj til at styrke projektidéen, og kan dermed ikke erstatte en reel ansøgning.

For at søge uddannelsespuljen skal man senest på datoen for ansøgningsfristen indsende følgende ansøgningsskema sammen med relevante bilag til regionen på mailadressen: uddannelse.regionaludvikling@rsyd.dk.

Læs mere her.