Gå til hovedindhold

Marie & M.B. Richters Fond

Det er fondens formål:
  • at yde støtte i uddannelsesøjemed - herunder også til studierejser - samt til personer og institutioner, der foretager forsøg og undersøgelser af formodet samfundsgavnlig betydning. Mindst halvdelen af midlerne skal reserveres for ansøgere, der har relation til teknik og mekanik. Der skal anvendes ansøgningsskema ved studierejser. 
  • at yde støtte til fordel for institutioner med samfundsgavnlige - fortrinsvis almenvelgørende - formål, samt til personer til opnåelse af rimelig levestandard - der anvendes ikke ansøgningsskema.

Et studieophold forudsættes som udgangspunkt at have en varighed på mindst tre måneder.

Fonden yder også støtte til uddannelsesinstitutioner, der arrangerer studierejser for hele klasser, fortrinsvis inden for teknik og mekanik.

Ansøgningsskema
Der skal anvendes ansøgningsskema ved studierejser. Skema kan downloades på hjemmesiden. Se vejledning til ansøgningerne på sidste side i ansøgningsskemaerne.

Ansøgningsfrist
Ansøgninger skal være indsendt inden den 1. april eller den 1. oktober. Ansøgninger kan ikke indsendes via mail.

Uddelinger finder sted i juni og i december måned.

Hvis en ansøger ikke har modtaget besked om, at vedkommende er tildelt et legat, inden udgangen af henholdsvis juni og december, har ansøgningen ikke kunnet imødekommes.