Gå til hovedindhold

DK-USA programmet for erhvervsuddannelserne

Formålet med programmet er at understøtte tværatlantisk samarbejde inden for erhvervsrettet uddannelse og styrke internationalisering og udveksling af god praksis til gavn for den videre udvikling af uddannelserne. 

Programmet retter sig mod danske erhvervskoler og andre aktører inden for erhversuddannelserne. Programmidlerne skal stimulere og styrke kontakter og igangsætte uddannelsessamarbejde på tværs af Atlanten og til at fremme internationaliseringen af erhvervsuddannelserne. 

Programmet yder tilskud til ophold i USA og kan i begrænset omfang støtte andre aktiviterer - læs mere her.

En bevilling fra Undervisningsministeriet sikrer det dansk-amerikanske samarbejde kan nu videreføres og udbygges i 2013 og 2014. Der er foreløbig mere end 1,3 mio. kr. til rådighed, og der kan løbende søges om tilskud i DK-USA programmet. 

Som noget nyt vil der i programmet nu være mulighed for at søge om tilskud til at invitere gæsteundervisere fra amerikanske community colleges til Danmark, således at også elever, som ikke får mulighed for et ophold i USA, kan få gavn af det dansk-amerikanske samarbejdsprogram.

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering varetager som hidtil administrationen af programmet.

(Kilde: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser)