Gå til hovedindhold

A.P. Møller Fonden - Folkeskoledonationen

I efteråret 2017 kan der søges om støtte til efter- og videreuddannelsesprojekter inden for alle faglige og pædagogiske områder i folkeskolen, herunder fagfaglig opkvalificering, almen didaktik, skoleledelse samt områder som den åbne skole, bevægelse, understøttende undervisning, lektiehjælp og faglig fordybelse.

Projekter må gerne samtænke flere af ovenstående områder, hvor det er relevant. Alle projekter bør tilrettelægges, så det fremgår, hvordan der skabes sammenhæng til målsætninger og prioriteter for folkeskolens aktuelle og generelle udviklingsområder.

Det vil være muligt at søge om støtte til projekter, hvor kompetenceudviklingen påbegyndes i skoleåret 2018/2019. Dog kan projektforberedende aktiviteter påbegyndes i foråret 2018.

Der åbnes for adgang til ansøgningssystemet og lægges vejledningsmateriale her på siden i løbet af foråret 2017.

Ansøgningsfrist for efterår 2017 er den 12. oktober 2017 kl. 12.00

Fonden forventer, at de første bevillinger i efterårets ansøgningsrunde gives i december 2017.

I efteråret vil der igen være åbent for ansøgninger inden for alle faglige og pædagogiske områder, herunder områder som den åbne skole, bevægelse, understøttende undervisning, lektiehjælp og faglig fordybelse.

Hvem kan søge?

Fonden inviterer skoler, kommuner og andre aktører på folkeskoleområdet til at ansøge. Projekter af et vist volumen bliver prioriteret. Fonden ser gerne, at flere skoler, kommuner eller andre aktører på folkeskoleområdet (f.eks. professionshøjskoler, universiteter, DLF, Skolelederforeningen, BUPL eller KL) går sammen i udarbejdelsen af fælles projektansøgninger. Det ansøgte beløb bør være minimum 250.000 kr.

En forudsætning for at få støtte fra Fonden er, at en ansøgning anbefales af kommunen.

Hvad kan der søges til?

Der kan søges støtte til opkvalificering og efteruddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere inden for følgende områder:

 • Faglig opdatering
 • Undervisningskompetence (tidl. linjefagskompetence) i samtlige folkeskolens fag
 • Specialistkompetencer/faglige vejledere (f.eks. inden for matematik, naturfag, læsning, sprog, orienteringsfag, specialpædagogik, dansk som andetsprog og de praktiske/musiske fag)
 • Kreativ og praktisk udfoldelse, herunder idræt
 • Skoleledelse, f.eks. pædagogisk ledelse og forandringsledelse
 • Læringsmålstyret undervisning og ledelse
 • Øvrige indsatsområder, f.eks. talentudvikling, it i undervisningen, klasseledelse, undervisningsdifferentiering eller inklusion.

Ansøgningskriterier

Elevernes læring og trivsel. Fonden lægger vægt på, at projekterne forberedes, gennemføres og følges op på en sådan måde, at de får størst mulig effekt på elevernes læring og trivsel i folkeskolen, herunder fokus på:

 • Velbegrundede længerevarende kompetenceudviklingsforløb
 • Praksisnærhed med udgangspunkt i skolens virkelighed
 • At teori omsættes til praksis (transfer)
 • Kollektiv/teambaseret kompetenceudvikling (dvs. flere medarbejdere fra samme skole deltager i forløb sammen)
 • Forløb, der baserer sig på evidens og anerkendte erfaringer.

I øvrigt:

Tidsplan. Det er muligt både at søge til projekter, som gennemføres i det kommende skoleår og til projekter, som strækker sig over længere tid. Tidsplanen i projekter skal overholdes.
Projektbudget. Overskridelse af projektbudgettet er ansøgers ansvar.  Det er ikke muligt at søge om tillægsbevillinger i Fonden.
Enkeltpersoner. Det er ikke muligt at ansøge som enkeltperson.
Afslag. Begrundelse for afslag på ansøgning gives ikke.