Gå til hovedindhold

UCL-rektor Erik Knudsen bliver ny formand for Astra

Formand for Astras bestyrelse bliver rektor Erik Knudsen, University College Lillebælt

Undervisningsminister Merete Riisager og uddannelses- og forskningsminister Søren Pind har udpeget en ny bestyrelse for Astra - center for læring i natur, teknik og sundhed. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig selv med rektor for University College Lillebælt, Erik Knudsen, som formand.

"Jeg er glad for at påtage mig formandskabet for Astras bestyrelse. De naturvidenskabelige og tekniske fag er særdeles vigtige for Danmark, både set ud fra et dannelses- og erhvervsmæssigt perspektiv. Astra kan som en ny, samlende organisation for området spille en væsentlig rolle for at styrke både interessen for fagene og kvaliteten af de aktiviteter, der foregår fra dagtilbud til universitet," siger Erik Knudsen.

Erik Knudsen overtager formandsposten fra VIA's rektor Harald Mikkelsen. Erik Knudsen er født i 1955 og er uddannet cand.scient.pol fra Aarhus Universitet. Han har været rektor for UC Lillebælt siden 2007 og var i perioden 2011-14 tillige formand for professionshøjskolernes rektorkollegium. Han er formand for professionshøjskolernes uddannelsespolitiske udvalg, har beskæftiget sig med uddannelse og uddannelsespolitik i rigtig mange år og beklæder desuden adskillige bestyrelsesposter i uddannelsesverdenen.

De øvrige medlemmer af bestyrelsen, der er 100 procent nyudnævnt, er:

Udpeget af undervisningsministeren:

Jette Rygaard Poulsen, rektor, Vesthimmerlands Gymnasium

Per Påskesen, forbundssekretær, Dansk Metal

Rasmus Dahl, konsulent, Dansk Industri

Jon Lissner, skoleleder, Trekronerskolen i Roskilde

Udpeget af undervisningsministeren og uddannelses- og forskningsministeren i samråd:

Merethe Frøyland, direktør, Naturfagsenteret (Norge)

Udpeget af uddannelses- og forskningsministeren:

Martin Vigild, dekan, DTU

Om Astra

Astra har til formål at styrke interessen for, rekrutteringen til og kvaliteten af undervisningen i natur, teknik og sundhed. Centret ledes af en ministerudpeget bestyrelse.

Astra blev etableret i 2015 som en sammenlægning af NTS-Centeret og Danish Science Factory. Pr. 1.1.2017 blev Astra tillige sammenlagt med Science Talenter, der varetager den nationale talentindsats.

Astra har 65 medarbejdere og er lokaliseret med kontorer i København, Sorø, Vejle og Aalborg. Centret er finansieret af ca. 40% offentlige midler og 60% private tilskud fra fonde og virksomheder.

Astra

  • udvikler, rådgiver og evaluerer indsatser for sciencefagene på langs af uddannelseskæden
  • forankrer lokale og regionale scienceindsatser i samarbejde med regioner, kommuner og organisationer
  • står i spidsen for tre store nationale programmer, der styrker scienceundervisningen - lærerkonferencen Big Bang, talentkonkurrencen Unge Forskere og den landsdækkende Naturvidenskabsfestival
  • varetager den nationale talentindsats, der stimulerer de dygtigste elever inden for naturvidenskab

Astras direktør, Mikkel Bohm, er desuden formand for arbejdet med en ny, national naturvidenskabelig uddannelsesstrategi, der forventes færdig i maj 2017.