Gå til hovedindhold

Sæt Arktis på skemaet

Vind en tur til en arktisk forskningsinstitution til en af dine elever med lærer, kom på lærerkurser og få undervisningsmaterialer og virtuel undervisning med arktiske forskere på nyt gratis undervisningssite med afsæt i Arktis.

Edu-Arctic er navnet på den nye undervisningsside, som fokuserer på at bruge arktisk forskning som redskab til at styrke den naturvidenskabelige undervisning i Europa. Projektet sigter efter at motivere unge i alderen 13 til 20 år til at vælge en videregående uddannelse indenfor et af STEM-fagene: naturvidenskab, teknologi, ingeniørteknik og matematik. Edu-Arctic er støttet af EU-midler.

Projektet bruger en blanding af forskellige undervisningsredskaber med henblik på at tilbyde en frisk tilgang til undervisning i STEM-fagene. Projektet byder på masser af gode redskaber til undervisningen og oplæring i at bruge dem:

 • Online webinar-lektioner i virtuelle klasselokaler sammen med arktiske forskere

 • Et citizen science-observationsprogram i elevernes lokale miljø

 • Lærerkurser og workshops

 • Netbaseret Polarpedia-portal

 • Mulighed for at lærere og elever kan vinde en tur til en arktisk forskningsstation

Projektet bygger bro mellem forsknings- og uddannelses­miljøer ved at deltagende skoler får kontakt med videnskabsfolk på arktiske forsknings­stationer og forskningsinstitutioner i Europa.

Elever, som deltager i projektet, får unikke muligheder for at få indsigt i videnskabelige karrieremuligheder inden for flere fagdiscipliner, mens de lærer at bruge et videnskabeligt tankesæt og udvikler grundlæggende færdigheder til at bearbejde faglige problemer.

Projektet er et godt redskab til at leve op til målene om, at flere unge skal uddanne sig inden for de naturvidenskabelige og tekniske fag:

 • Elever får øget indsigt og forståelse for forskningens rolle, budskaber og sprogbrug i den moderne verden

 • Eleverne får øget kendskab til naturen, geografi, natur­resourcer, historie, social- og politisk videnskab

 • Elevernes bevidsthed om miljøspørgsmål og klimaændringer øges

 • Unge inspireres til at overveje en uddannelse indenfor et af STEM-fagene

 • Antallet af piger, som vælger en naturvidenskabelig uddannelse, øges. Det sker ved at lægge vægt på undervisningsemner og sprog, som er ligestillingsbevidste

 • Innovative undervisningsredskaber introduceres på en e-learning portal, som vil være tilgængelig i mindst 10 europæiske lande

 • Lærerers kompetencer styrkes

Bag Edu-Arctic står videnskabelige uddannelsesinstitutioner i Polen, Island, Færøerne, Frankrig og Norge.

Læs mere og bliv bliv klogere på edu-arctic.eu

Det kan du finde på Edu-Arctic.eu

 

Online lektioner: Virtuel undervisning leveret af forskere ved arktiske forskningsstationer

Arktisk konkurrence: En mulighed for elever og deres lærere at vinde en tur til en arktisk forskningsstation.

Lærerkursus: Edu-Arctic lærerkursus tilbydes i Frankrig, Polen og Norge

Observeringsprogram: Citizen science observerings­programmer udføres på deltagende skoler i deres nærmiljø

Polarpedia: Netbaseret opslagsværk om den arktiske region, som forklarer arktiske fænomener og videnskabelige begreber