Gå til hovedindhold

Mission rumfart i klasseværelset

Hvis det skal lykkes at øge interessen for de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser, skal der sættes ind i de første led af fødekæden: Grundskolen og ungdomsuddannelserne. ESERO Danmark bygger videre på succesen med den danske rummission, hvor Andreas Mogensen som den første danske astronaut arbejdede på den europæiske rumstation.

Her tog det skolerettede projekt Rumrejsen 2015 udgangspunkt i Andreas Mogensens IRISS-mission til den europæiske rumstation. Projektet har haft stor indflydelse på, at både danske lærere og deres elever er blevet interesseret i rumfarten som et spændende afsæt for naturfagsundervisningen - ikke mindst pigerne har vist større interesse for astronomi end for andre science-fag.

Projektet har også styrket et netværk mellem de partnere, der har været involveret i at udvikle undervisningen om rumfart, og det er med afsæt i disse, at der nu skabes et stærkt ESERO i Danmark.

Tidlig indsats er vigtig

ESERO Danmarks udfordring er at øge interessen for de natur- og teknisk-videnskabelige uddannelser gennem undervisning i rumrelaterede emner. Folkeskolen er det første led i fødekæden til det videregående uddannelsessystem. Det har derfor stor betydning, at interessen for naturvidenskab og teknologi vækkes og styrkes allerede fra starten i folkeskolen, og at interessen holdes ved lige hele vejen op gennem uddannelseskæden.

ESA’s skoleindsats, ESERO (European Space Education Resource Office), udarbejder løbende efteruddannelse til lærere, undervisningsmaterialer og konkurrencer, der styrker lærernes viden om og undervisning i astronomi og rumfart. ESERO Danmark har bl.a. til opgave at målrette, tilpasse og supplere dette materiale, så det harmonerer med de danske pensumkrav, læreplaner og undervisningens struktur i øvrigt.

Danske virksomheder i rummet

En national strategi om at øge Danmarks engagement i rumfart har som mål, at danske virksomheder kan byde ind med teknologi, knowhow mm. ESA har derfor også åbnet op for skole-virksomhedssamarbejder. Det glæder Simon Olling Rebsdorf fra Naturvidenskabernes hus, som har påtaget sig hvervet som ESERO Danmarks manager.

“Naturvidenskabernes Hus har jo skole-virksomhedssamarbejde som sit vigtigste nicheområde, og internationalt har ESERO også fokus på dette område - project manager Clara Cruz Niggebrugge fremhæver skole-virksomhedssamarbejde og andre samarbejdsaktiviteter mellem skoler og industri som særligt motiverende hos børn og unge. Så det er oplagt,” siger Simon Olling Rebsdorf.

Officiel opstart af ESERO Danmark

ESERO Danmark bliver officielt søsat onsdag den 22. november på Mærsk McKinney Møllers Videncenter i Sorø. Her deltager bl.a. Andreas Mogensen og repræsentanter for partnerorganisationerne. Bag arrangementet står ESA, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Naturvidenskabernes Hus og Astra.

Tilmeld dig arrangementet her - der er begrænset antal pladser.

ESERO Danmark-netværket

ESERO Denmark er et dansk ressourcecenter for lærerkurser og undervisningsaktiviteter omkring astronomi og rumfart. Bag initiativet står ESA og Uddannelses- og forskningsministeriet. ESERO Denmark er forankret hos Astra og koordineres af Naturvidenskabernes Hus. I styregruppen sidder desuden Tycho Brahe Planetariet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Derudover bidrager en lang række interessenter til arbejdet, heriblandt:

Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet, Geografilærerforeningen, Fysiklærerforeningen, Aalborg Universitet, DTU Space, Aarhus Universitet, Science Museerne, Brorfelde Observatoriet, Absalon (University College Copenhagen), Center for Undervisningsmidler, Insero Science Academy og Kroppedal Museum.