Gå til hovedindhold

Flyt klimaundervisningen ud i virkeligheden

Flyt klimaundervisningen ud i virkeligheden. © Naturvidenskabernes Hus

Sæt virkeligheden i spil i din klimaundervisning med 25 naturfaglige forløb til grundskoler og gymnasier om klimatilpasning - forløbene finder du på Skoven-i-skolen.dk. I stedet for at eleverne blot læser om klimatilpasning, er opgaverne opbygget, så eleverne skal ud på rigtige klimatilpasningsanlæg.

Klimatilpasning til øgede regnmængder er en spændende og autentisk problemstilling, som kan flytte undervisningen ud af klasselokalet. Ved at måle arealer og volumener op, tage vandprøver, lave analyser af plante- og dyrelivet kan eleverne komme til at arbejde med klimatilpasning i deres eget nærområde. Data fra deres besøg behandles på skolen og giver således eleverne afsæt i virkelige tal og problemstillinger i stedet for tænkte scenarier.

Der er udviklet 25 forløb, som kan bruges på fem forskellige typer af klimatilpasningsanlæg:

  • Rensedamme (der opbevarer og renser regnvand)

  • Tørre bassiner (der kun opbevarer vand, når det regner kraftigt, men ellers er tørre)

  • Permeable belægninger (der er gennemtrængelige for regnvand, men stadig kan køres på)

  • Nedsivningsbassiner (til opbevaring af regnvand)

  • Sluser (der hindrer åer og vandløb i at gå over deres bredder)

De 25 nye opgaver er rettet mod mellemtrinnet, udskolingen og gymnasiet og spænder over fagene biologi, geografi, matematik, fysik/kemi og natur og teknologi.

Få et overblik over forløbet på temasiden om klimatilpasning.

Find dit lokale anlæg

Du kan finde lokale klimatilpasningsanlæg via kortfunktionen på Skoven-i-skolen.dk. Under hvert site er der informationer om de specifikke anlæg, som eleverne skal bruge, når de løser de faglige opgaver. Desuden er det angivet, hvilke faglige opgaver man kan arbejde med på det pågældende anlæg.

Som med de andre besøgsmuligheder på Skoven-i-skolen vil antallet af sites, man kan besøge, løbende udbygges, efterhånden som flere kommuner indmelder deres klimatilpasningsanlæg i projektet. Kan du ikke finde anlæg i netop din kommune, så kontakt evt. din lokale forsyningsvirksomhed for at få at vide, hvor i kommunen der findes klimatilpasningsanlæg og for at få de nødvendige informationer, I skal bruge for at løse de faglige opgaver.

Læs også dette blogindlæg på Folkeskolen

Hvem står bag?

Forløbene er udarbejdet af udviklings- og besøgscentret Naturvidenskabernes Hus, som en del af projektet Generation Klima i samarbejde med en række partnere, heriblandt Friluftsrådet, Astra og Danva samt VandPlus-kommunerne Viborg, Gladsaxe og Solrød. Projektet er støttet af Realdania og Naturstyrelsen.

Kontakt projektleder Anita S. Bek, ab@nvhus.dk, hvis du vil høre mere.