Gå til hovedindhold

Byg din festival op som undersøgende arbejde

Festivalen hjælper dig med at sætte fokus på det undersøgende arbejde, som understøtter elevernes nysgerrighed, læring og engagement.

Undersøgende arbejde er en vigtig faktor, når det gælder om at vække og fastholde elevernes interesse i de naturvidenskabelige fag. Ved Astras temadage om emnet i foråret pegede de deltagende lærere på, at det undersøgende arbejde kan understøtte elevernes nysgerrighed, læring, engagement og medbestemmelse.

Også den didaktiske forskning peger på, at det undersøgende arbejde er en vigtig faktor i undervisningen. Den internationalt anerkendte forsker i didaktik, Wynne Harlen, formulerer det således:

“Undersøgelse er en mangeartet aktivitet. Den involverer at foretage observationer, stille spørgsmål, undersøge bøger og andre kilder til oplysninger for at se, hvad der allerede vides. At planlægge undersøgelser og gennemgå, hvad der allerede vides, i lyset af eksperimentel evidens, samt at anvende værktøjer til at indsamle, analysere og fortolke data og foreslå svar, forklaringer og forudsigelser og formidle resultaterne.”

Endelig er der den fordel ved undersøgende arbejde, at man dermed opfylder kravene i Fælles Mål og opbygger de kompetencer, eleverne skal bruge, både ved den nye fælles prøve i naturfagene og videre i deres uddannelsesforløb.

Til årets festival har Astra udarbejdet forløb og aktiviteter, så du kan komme i gang med at indføre det undersøgende arbejde i undervisningen. Forløbene er struktureret efter en model, der deler arbejdet op i 5 faser: Engagér, undersøg, forklar, udvid/bearbejd og evaluér. Denne model hjælper dig til at undgå kaos, når du lader eleverne arbejde undersøgende med et emne.

“Undersøgende arbejde er en central del af undervisningen i de naturvidenskabelige fag, at vi rigtig gerne vil vise lærerne, hvordan de kan bruge festivalens produkter, fx Masseeksperimentet og Testotek-forsøgene, i det undersøgende arbejde,” siger konsulent Lene Christensen fra Astra og fortsætter:

“Eleverne lærer sjældent noget af bare at lave en enkeltstående aktivitet. Aktiviteten skal sættes ind i en sammenhæng, som er hægtet op på det undersøgende arbejde.”

Masseeksperimentet er meget mere

Masseeksperimentet er et forskningsmæssigt projekt, hvor hypotese og design er fastlagt af forskerne, og derfor er det i sagens natur nødt til at være et klassisk, struktureret forsøg. Men der er masser af muligheder for at arbejde undersøgende med den problematik, Masseeksperimentet omhandler.

For at sætte Masseeksperimentet ind i en kontekst, hvor der arbejdes undersøgende, har Astra udviklet fem undervisningsforløb med tilhørende aktiviteter, hvor det undersøgende arbejde kommer i spil.

For eksempel kan eleverne arbejde med at udtænke papirhåndklæder, der ikke tilstopper toiletter, eller teste bakterieniveauet på skolens toiletter, andre steder på skolen eller hjemme.

Se her, hvordan du gør Masseeksperimentet til en del af det undersøgende arbejde - her kan du også hente de fem undervisningsforløb.

Fold Testotek-forsøgene ud

Det kan virke kaotisk at lade eleverne arbejde helt frit i en forsøgssituation, og derfor er det vigtigt at sætte struktur på processen. Det kan man gøre ved at tænke forsøget opdelt i seks trin og arbejde med frihedsgrader inden for hvert af de seks trin: Naturfagligt spørgsmål, hypotese, design, undersøg, analysér, konkludér.

Frihedsgrader i forsøgene skal tænkes ind i en progression, hvor eleverne bevæger sig fra struktureret til guidet, for til sidst at kunne arbejde åbent i alle trin.

I et forsøg om fx ledningsevne, kan man arbejde med frihedsgrader et trin ad gangen. Fx hører valg af materialer til under trin 3, design. Der vil den strukturerede måde være, at eleverne måler ledningsevne på fem materialer, du som lærer har valgt. Næste trin er, at du guider eleverne, så du eksempelvis lader dem vælger fem materialer ud af et udvalg på 20, og til sidst åbner trinnet, så eleverne helt selv vælger materialer, fx fra skolens omgivelser eller medbragt hjemmefra.

På Testotekets hjemmeside har vi lavet en vejledning til, hvordan du kan folde alle Testotekets forsøg ud, så du gradvist indfører frihedsgrader i dine forsøg. Hent den her.

5E-modellen

5E-modellen er opdelt i fem faser: engagér (Engage), undersøg (Explore), forklar (Explain), udvid og bearbejd (Elaborate) samt evaluér (Evaluate).

I undervisningen er de fem faser knyttet tæt sammen og bør gennemføres i den nævnte rækkefølge. Evaluering foregår i alle faser af undervisningen.

I Engagér skaber læreren nysgerrighed og undren og lader eleverne stille spørgsmål.

I Undersøg planlægges og gennemføres undersøgelser, eleverne arbejder uden direkte instruktion men guides af læreren efter deres undren.

I Forklar hjælper læreren eleverne til at forstå og forklare data og viden og skabe forbindelse til deres undren og undersøgelser.

I Udvid og bearbejd opmuntres eleverne til at anvende deres erfarede, nye viden på nye områder.

I Evaluer hjælpes eleverne til at opsamle erfaringer fra alle faser af læringsprocessen.

Læs mere om 5E-modellen her