Gå til hovedindhold

Book en ekspert, og giv dine elever en aha-oplevelse

Book en ekspert - foto: Engineer the Future

Nu kan du få besøg i klassen af en ingeniør, cand.scient. el. lign., som har lært at formidle til børn, hvordan matematik og naturvidenskab bruges i virkeligheden. Besøget kan passe ind i det fællesfaglige fokusområde.

”Hvad skal vi bruge alle de formler til, når vi kommer ud på arbejdsmarkedet”. Den type spørgsmål fra elever er hverdag for mange lærere inden for matematik og naturfagene.  

Som lærer kan det være en udfordring at anskueliggøre, at den abstrakte viden, eleverne får på skolebænken rent faktisk er nyttig og brugbar senere hen på arbejdsmarkedet. Derfor har Danmarks teknologiske alliance, Engineer the future, etableret ordningen ’Book en ekspert’, som har tilbud til mellemtrinnet, udskolingen og gymnasiet.

Her kan lærere booke ingeniører og cand.scient.’er til at komme ud i skolen og gennem fortællinger og øvelser vise eleverne, hvordan man arbejder med matematik, naturvidenskab og teknologi i virksomhederne. Det er gratis, men der kan være udgifter til transport.

Klimatilpasning i skoletiden

Torben Geil Kristensen, fysik- og matematiklærer på Parkvejens Skole i Odder, har haft besøg af en bygningsingeniør fra ’Book en ekspert’-ordningen, der fortalte skolens 8. klasser om sit arbejde med klimatilpasning. Eleverne skulle blandt andet regne på energibesparelser ved at opmåle vinduer og gulvarealer.

”Eleverne skulle putte data ind i formler, og på den måde fik de en klar fornemmelse af den praktiske anvendelse af matematikken. Vi havde tilrettelagt besøget, så der blev taget højde for vores fællesfaglige fokusområde, der handlede om at passe på jordens ressourcer. Det fungerede rigtig godt,” fortæller Torben Geil Kristensen.

Foreløbig har 50 ingeniører og cand.scient.’er tilmeldt sig ordningen. Alle har været på formidlingskursus gennemført af professionelle undervisere inden for kommunikation, der har hjulpet eksperterne med at sammensætte et skolebesøg med aktiviteter og inddragende læring.

Mere forståelse af matematikken

Torben Geil Kristensen har tidligere oplevet, at de gæster, der besøger klassen, indimellem kan have svært ved at ramme målgruppen.

”De glemmer, at de taler til børn. Men den ekspert vi havde besøg af gennem ’Book en ekspert’ havde tydeligvis arbejdet med at målrette sine budskaber og begrænse mængden af information. Eleverne havde lyst til at tale med hende, og evalueringen viste, at de synes, det havde været sjovt, og at de havde fået en anderledes forståelse af matematikken,” forklarer Torben Geil Kristensen.

Book en ekspert retter sig mod fagene biologi, fysik/kemi, geografi, matematik og natur/teknologi. Målgruppen er 4.-10. klasse. Beskrivelse af de enkelte eksperter og deres fagområder findes på http://engineerthefuture.dk/ekspert. Her kan du som lærer også bestille en ekspert.