Gå til hovedindhold

Naturfagskompasset

Naturfagskompasset er udviklet af Astra, som et dialogværktøj, der skal styrke kommunernes naturfagsindsats. Kompasset er bygget op af 7 forskellige akser, der hver især beskriver vigtige indsatsområder, der støtter op om kommunernes naturfaglige kultur.

Den enkelte akse skal ses som en progressions-proces. Kommunerne kan bruge akserne til at beskrive status og mål for udviklingen og kvalificeringen af de enkelte indsatsområder. Kompasset kan i sin helhed bruges som konkret arbejdsværktøj (hjælp til selvhjælp) og være med til at understøtte både praktiske og strategiske prioriteringer på naturfagsområdet.

Astra tilbyder at afholde “kompassamtaler” med naturfagskoordinatorer i hver kommune, der primært tager udgangspunkt i den enkelte kommunes udfordringer og muligheder. Kompassamtaler afholdes én gang årligt og koordineres af Astras regionale konsulenter.

Resultaterne/indholdet af kompassamtalerne anvendes ikke eksternt uden naturfagskoordinatorernes samtykke.