Gå til hovedindhold

Aktiviteter og materialer til din undervisning

Vi fandt 92 materialer

Istidslandskabet som Geotop

Vejledningen til istidslandskabet som geotop er lavet, så den kan bruges i alle dele af Geovidenskab A-forløbet, og vejledningen er udformet, så den i princippet kan bruges i alle områder af Danmark, hvor ens geotop er en eller flere landskabsformer dannet under sidste eller næstsidste istid.
1. g til 3. g

Andreas Mogensen Skoleforløb for udskolingen

I undervisningsforløbet for de større klasser 7.-10. klasse vil være fokus på de emner, der skal gennemgås i de større klasser heriblandt: Solsystemets og universets opbygning, rumfart, galakser og stjerner og et særligt temaforløb med fokus på Andreas Mogensens mission til rummet.
7. klasse til 10. klasse

Rumfartsskolen

Med Rumfartsskolen kan et gymnasium arbejde med rumfart på tværs af studieretninger og i samarbejde med danske rumfartsvirksomheder.
1. g til 3. g

Kontinentskorpe, oceanskorpe og isostasiforløb

Et kort forløb der introducerer til geolog og nogle grundlæggende fysiske begreber. Det leder frem til at vi kan beregne kontinenternes højde, hvilket gerne skulle give eleverne en ide om hvordan vi kan bruge de fysiske love til at forstå jorden.
1. g til 3. g

Jordbund og frøspiring

Inspirationsmaterialet indeholder et oplæg til hvordan man kan arbejde med jordbund, spiring og konstruktion af væksthuse. Materialet er udarbejdet i et samarbejde mellem grundskoler og Kold College (Landbrugsskole).
6. klasse til 10. klasse

Geologisk datering

At vide hvornår noget er sket er en fundamental ting for at vide noget om noget. Tænk hvis man ikke kendte rækkefølgen af begivenheder.
1. g til 2. g

Århus Ådal

Forløbet er tænkt som et emne, der kan bruges direkte i forbindelse med afgangsprøver i 9.klasse, samt i geografi, biologi og fysik/kemi i 8-9. klasse.
8. klasse til 9. klasse

Japan - naturen, kulturen og energiens kræfter

Hvordan opstår en tsunami? Hvordan kan man beskrive det japanske samfund ud fra geografiske temakort og hjemmesider? Hvilke ressourcer har Japan og Hvorfor mon Japan har atom-kraft?
8. klasse til 9. klasse

Nordlys

Hvordan opstår nordlys? Hvor og hvornår kan vi se nordlys? Dette er nogle af de spørsmål du kan finde svar på i dette program.
8. klasse til 2. g