Gå til hovedindhold

Materialer til din undervisning

Vi fandt 89 materialer

Astra

Sukker

Dette projektorienterede undervisningsforløb omhandler sukker, hvor der fokuseres på fotosyntese, sukker i fødevarernes sammensætning og sukkerets sundhedsæsssige betydning. Forløbet er tilrettelagt som vekslende mellem praktisk arbejde og faglig læsning. Undervejs vil eleverne komme til at...
7. klasse til 9. klasse
Astra

Broen, Vejen og Dig

Broen, Vejen og Dig er et undervisningsforløb til mellemtrinnet i natur/teknologi. Introduktion Undervisningsforløbet er udarbejdet som et rollespil, hvor det gælder om at blive enige om en motorvejsstrækning. Materialet indeholder lærervejledning med didaktiske overvejelser, samt elevark der er...
4. klasse til 6. klasse

Mælk er lavet af sol ?!

Formålet med undervisningsforløbet er tredelt: For det første er formålet, at eleverne lærer, hvordan mejeriprodukter, som de kender fra hverdagen, produceres, og hvordan de adskiller sig fra hinanden. For det andet er formålet, at eleverne introduceres til “alt det småtte” (atomer og...
5. klasse til 6. klasse

Vores mad - koen laver mælken

" Vores mad - koen laver mælk " henvender sig til undervisningen i natur/ teknologi i indskolingen. Undervisningsforløbet skal bidrage til at udvikle elevernes viden og færdigheder omkring undersøgelser af fødevarer herunder mælk og mælkeprodukter. Formålet med undervisningsforløbet er tredelt: For...
1. klasse til 2. klasse

Vi deler et hav

Vi deler et hav - Gratis materiale til 5. og 6. klasse om mad, landbrug og havmiljø "Vi deler et hav" består af en bog med en faglig fiktionshistorie og et website med ogaver, forsøg, ekskursionsforslag og opskrifter på “østersøvenlig mad." Egnet til natur/teknik, hjemkundskab og tværfaglige forløb...
5. klasse til 6. klasse
Astra

Vi undersøger kemisk industri

Forløbet introducerer eleverne for en vifte af undersøgelsesmetoder, som de skal kunne udvælge, anvende og sætte i forbindelse med kemisk industri. 'Vi undersøger kemisk industri' er et fællesfagligt forløb i fagene biologi, fysik/kemi og geografi.
7. klasse til 9. klasse

Vand, klima, vejr og planter

Et undervisningsforløb med udgangspunkt i vands fysiske og kemiske egenskaber med fokus på vejr og klima. I forløbet arbejder fagene fysik/kemi, geografi og biologi sammen. Forløbet tager fat på vands fysiske og kemiske egenskaber og kæder disse sammen med fænomener som vejr og klima. Her ses bl.a...
7. klasse til 9. klasse

Vandkraft

Forudsætninger : Kendskab til begreberne energi og effekt. Faglige emner: Mekanisk energi, nedbørsdannelse, vandets kredsløb, vandbalance, topografisk opland. Eksempler på nye og historiske vandkraftsprojekter, særligt Aswandemningen i Egypten og konflikter om nilens vand. Eksperimentielt arbejde:...
1. g til 3. g

Undervisning i alger

Havets Hus og AlgeCenter Danmark tilbyder gymnasie- og folkeskoleelever at komme om bag kulisserne i AlgeCenter Danmarks forskningsfacilitet på Grenaa Havn. Her giver specialestuderende fra Aarhus Universitet et spændende indblik i anvendelse og dyrkning af makroalger - i daglig tale også kaldet...
2. g til 3. g

Sø og å

Forløbet kommer ind på mange ting om økosystemer i de forenklede fælles mål og tager udgangspunkt i målstyret undervisning. Det lægger op til, at eleverne skal ud og indsamle råmaterialer og indsamle data til en fremlæggelse for klassen. Der er elevopgaver til 4 grupper. Af tidsmæssige årsager vil...
7. klasse