Gå til hovedindhold

Aktiviteter og materialer til din undervisning

Vi fandt 499 materialer

Sådan fungerer et vandværk

Det er fra vandværket, vi får det rene drikkevand, der kommer ud af vores vandhaner. Hvordan ser processen egentlig ud - fra vandet hentes op fra grundvandet, til det kommer ud af vores vandhaner?
4. klasse til 10. klasse

Lav dit eget drikkevand

Med udgangspunkt i hvad eleverne tidligere i forløbet har arbejdet med, planlægger de, hvordan de vil fremstille rent drikkevand. Desuden laver de undersøgelse af kvaliteten af deres eget drikkevand.
4. klasse til 10. klasse

Hvad er destillering?

Destillering er en metode til at adskille væsker fra faste stoffer. Fx adskillelse af salt fra havvand. Eleverne arbejder med to simple forsøg, der illustrerer, hvad der sker under en destillation, og hvordan man kan lave drikkevand ud af havvand. I forsøgene kommer eleverne også omkring begreber som fordampning, fortætning og vands tilstandsformer.
4. klasse til 10. klasse

Hvad er filtrering?

Filtrering er en simpel proces, som tit indgår som en tidlig proces i forbindelse med produktion af drikkevand. Eleverne arbejder med et simpelt forsøg, der illustrerer, hvad der sker, når man filtrerer sodavand med og uden aktivt kul.
4. klasse til 10. klasse

Hvad er osmose?

Osmose og omvendt osmose er to processer, som ofte benyttes i forbindelse med produktion af drikkevand. Eleverne arbejder med simple og spektakulære forsøg, der illustrerer, hvad der sker i osmose, og de får viden om omvendt osmose.
4. klasse til 10. klasse

Hvor kan drikkevand komme fra?

I Danmark får vi langt det meste af vores drikkevand fra grundvandet. I mange andre lande er kilderne til drikkevand fx overfladevand eller sågar havvand. Eleverne arbejder med en kort oversigt over, hvilke kilder til drikkevand der findes, samt hvordan disse kilder kan være belastet - biologisk eller kemisk.
4. klasse til 10. klasse

Lav drikkevand af muddervand

Hvad sker der, når overfladevand og regnvand siver ned gennem jordlagene og til sidst ender som grundvand? Eleverne laver et forsøg, som illustrerer processen - kan det virkelig være rigtigt, at det ‘bare’ er det, der sker?
4. klasse til 10. klasse

Hvad er beskidt vand?

Hvad er beskidt drikkevand egentlig? Hvad er rent drikkevand? Eleverne arbejder med deres egen brainstorming uden nogen forudgående viden: Hvad tror de, beskidt drikkevand er?
4. klasse til 10. klasse
Livet er opstået i vand - videnskaben på besøg 2016

Drikkevand med fremtid i

Danmark har noget af verdens bedste drikkevand. Men det er ikke sikkert, det fortsætter sådan i fremtiden. Eleverne arbejder med fremstilling af rent drikkevand.
4. klasse til 10. klasse

En Monarchs udvikling

Halvdelen af alt liv på Jorden - biller, bier, sommerfugle og fluer - gennemgår det, vi kalder en fuldstændig forvandling. Videoen viser en sommerfugls udvikling, og eleverne arbejder med en kort aktivitet knyttet til videoen.
4. klasse til 10. klasse