Gå til hovedindhold

Kontakt Astra

Astra er der, hvor du er

Astra er organiseret i fire afdelinger. Alle med fokus på at styrke scienceundervisningen i Danmark. Vi har hovedkontor i København, men har kontorer i hele landet.

Kontakt os, hvis du har en idé eller et behov, du tror vi kan hjælpe med.

 

Ledelse

Mikkel har det overordnede ansvar i samarbejde med bestyrelsen, herunder organisering, strategisk udvikling og ledelse.
Dorte leder udviklingsafdelingen og har det overordnede ansvar for udviklingsindsatser, evaluering, didaktisk rådgivning og kvalitetssikring.
Liva leder eventafdelingen og har det overordnede ansvar for Astras store, nationale programmer herunder Naturvidenskabsfestival, Unge Forskere og Big Bang.
Heiko leder forankringssafdelingen og har det samlede ansvar for indsatsen overfor kommunerne i Danmark, vores samarbejds- og netværksindsats - og en række nationale initiativer, der styrker den overordnede scienceindsats.
Nynne leder talentafdelingen og har det overordnede ansvar for Astras talentindsatser, herunder især Science Talenter.
Helene Runliden leder afdelingen Stab & Kommunikation og har det overordnede ansvar for HR, administration, økonomi, systemer og drift.

Talent

Anja er laborant og sørger for, at Astras talentafdeling altid er up-to-date med laboratorieudstyr. Hun bistår desuden med laboratoriearbejde på mange camps.
Berit er køkkenleder for Astras talentkøkken. Hun har ansvaret for, at køkkenet fungerer, og for at alle deltagere på aktiviteter i Sorø får den forplejning, de har behov for.
Dorthe er informationsknudepunktet i Astras talentindsats. Hun koordinerer og arrangerer og er desuden ansvarlig for at udsende materiale til deltagere på camps for unge science-talenter.
Heidi er ernæringsassistent og er en del af teamet i Astras talentkøkken.
Henning er ansvarlig for Astras indsatser inden for geofysik. Han underviser på en række camps for unge science-talenter.
Jesper er pedel og dermed ansvarlig for vedligeholdelse, oprydning, reperationer og stort og småt af praktisk art for Science Talenter.
Jytte er ernæringsassistent og er en del af teamet i Astras talentkøkken.
Linda er ernæringsassistent og er en del af teamet i Astras talentkøkken. Linda er på barsel.
Maiken er ernæringsassistent og er en del af teamet i Astras talentkøkken.
Majbritt er ernæringsassistent og er en del af teamet i Astras talentkøkken.
Maya er hovedansvarlig for Science Talent Genius og Science Talent Mønsterbryder, ligesom hun underviser i geologi og formidling.
Mette er ansvarlig for regnskab og økonomi for Science Talenter, herunder budgetter og opfølgning på alle projekter i Astras talentafdeling.
Mie er hovedansvarlig for Science Talent Forsker, ligesom hun tager sig af kommunikationen omkring Astras talentindsats.
Mikkel er hovedansvarlig for Astras talentnetværk for gymnasier samt forløbene Science Talent Fysik og Matematik, Science Talent Fremtidstek, Talentpakken, camps mm..
Morten er hovedansvarlig for Science Talent Academy og underviser i biologi.
Signe er hovedansvarlig for Master Class Junior og underviser på grundskoleniveau.
Steen er Astras astronom. Han underviser på en række camps for unge science-talenter, bl.a. i flyvning, astronomi og raketfysik.
Søren Peter er hovedansvarlig for Astras talentnetværk for grundskoler og for det kommunale talentnetværk - og bistår samtidig Jet-Net med deres indsats for skole-virksomhedssamarbejde på Sjælland.
Trine er ernæringsassistent og er en del af teamet i Astras talentkøkken.
Uffe er hovedansvarlig for Astras talentvejlederuddannelse, og han er ankermand for det nordiske talentnetværk.
Valdemar er studentermedhjælper i Astra. Han bistår især med praktiske opgaver i forbindelse med camps og arrangementer i Sorø.

Stab og kommunikation

Anne Marie assisterer Astras projekter og aktiviteter, hun har bl.a. ansvar for Naturvidenskabsfestivalens foredragsordning og evaluering.
Annette sidder dagligt med controller- og bogføringsopgaver. Hun deltager løbende i optimering af projektstyring samt understøtter den daglige administration og servicering af de enkelte projekter.
Bettina hjælper med diverse kommunikationsopgaver, især med fokus på film og sociale medier til Unge Forskere og Naturvidenskabsfestival.
Bjarne har det redaktionelle ansvar for Astras digitale kanaler og produkter på tværs. Desuden er Bjarne teamleder for kommunikation.
Christina sidder dagligt med HR-opgaver, herunder løn- og ferieindberetninger, samt tidsregistrering. Desuden bistår Christina i en række andre interne administrative funktioner.
Liselotte leder økonomi- og administrationsteamet og har ansvaret for økonomi, administration og drift i Astra.
Signe koordinerer interne projekter og arrangementer samt Astras messedeltagelse. Signe står til daglig også for den interne kommunikation i Astra. Hun har desuden det skarpe øje på Astras sprog og korrektur både internt og eksternt.
Signe hjælper med kommunikationsopgaver, især ift. digital formidling og grafisk produktion.
Suong varetager den daglige opdatering af Astras primære website og sociale medier. Hun er samtidig den administrative tovholder på Astras Vejle-kontor.
Susanne skriver og researcher artikler, nyhedsbreve og øvrige skriftlige produktioner på tværs af Astras aktiviteter og projekter. Susanne har også ansvaret for Astras skriftlige formidlingslinje.
Tommy har ansvaret for udvikling og drift af Astras digitale kanaler og produktioner på tværs. Tommy er desuden specialist i teknologianvendelse igennem hele uddannelseskæden.

Udvikling

Christina har ansvaret for naturfagsdidaktisk udvikling med fokus på undervisning i grundskolen. Hun formidler nye undervisningstiltag i grundskolen og arbejder desuden som konsulent i NEUC med vejledning og sparring på eksterne projekter.
Karin er programleder for NEUC - Naturfagenes Evaluerings- og Udviklingscenter, hvor hun er ansvarlig for koordinering af rådgivning og evaluering af eksterne projekter. Hun har desuden fokus på facilitering, innovation og Human Centered Design Thinking.
Nana deltager i NEUCs arbejde med rådgivning og evaluering af eksterne projekter. Desuden deltager Nana i eksterne projekter vedrørende udvikling af eksterne læringsmiljøer samt om naturfagsdidaktik på gymnasier og universiteter.
Pernille deltager i NEUCs arbejde med rådgivning og evaluering af eksterne projekter og arbejder med brugerundersøgelser i Astras naturfagsindsatser. Hun har fokus på facilitering, innovation og Human Centered Design Thinking.
Suzie har ansvaret for Astras aktiviteter i projekt ”Engineering i skolen”. Hun udvikler undervisningsmaterialer, deltager i udvikling af engineering didaktik og koordinerer projektets øvrige aktiviteter.

Event

Christina er projektassistent i Event med særligt fokus på projekter i Unge Forskere og Naturvidenskabsfestival.
Ea er konsulent i EVENT og arbejder med Naturvidenskabsfestival og Unge Forskere. Hun er desuden projektleder for Nordea-fondens naturvidenskabelige festivalpulje og Årets Festivalaktivitet.
Fra januar 2017 er Estrid programleder for Naturvidenskabsfestival og har ansvaret for udvikling og gennemførelse af projektet.
Idahella er programleder for Big Bang-konferencen og er desuden ansvarlig for foredragsordningen Novo Science Ambassadører samt Naturvidenskabsfestivalens foredragsordning.
Johanne er konsulent i EVENT og arbejder med Unge Forskere. Her har hun ansvar for rekruttering og talentdagsorden, ligesom hun indgår i det daglige arbejde med udvikling og gennemførelse af Unge Forskere.
Katrine er programleder for Unge Forskere og har ansvaret for udvikling og gennemførelse af projektet, herunder semifinaler, Science i Forum og samarbejde med internationale talentkonkurrencer.
Laura er fungerende programleder for Naturvidenskabsfestivalen frem til januar 2017. Laura arbejder desuden med festivalens kommunikationsindsats og er projektleder på MasseEksperimentet.
Lene er konsulent i EVENT, hvor hun arbejder med evaluering og den didaktiske udvikling af Naturvidenskabsfestival og Unge Forskere. Desuden er Lene projektleder på Testoteket og festivalens spor på Big Bang.
Michelle arbejder som koordinator for Big Bang-konferencen og er desuden tilknyttet som assistent på projekter i EVENT med primært fokus på MasseEksperimentet.
Ninon er tovholder på afviklingen af Unge Forskeres finale og Science i Forum. Herunder kontakt med udstillere, frivillige og Forum.
Sebastian arbejder med juryrekruttering og -kontakt samt assisterer ved fordeling af projekter ifm. afholdelsen af Unge Forskeres semifinaler og finale.

Forankring

Elzebeth er ansvarlig for vores regionale indsats i Region Hovedstaden og er dermed Astras primære kontaktperson her. Elzebeth er derudover involveret i udvikling og afholdelse af temadage samt kommunikation af en række faglige produkter.
Hans er projektleder for 'Grøn Generation', der bl.a. fokuserer på koblingen af kommunale indsatser indenfor naturfagsundervisningen og grøn omstilling. Hans arbejder desuden med udvikling og forankring af Astras rolle i det politiske og strategiske felt.
Majbrit er Astras primære kontaktperson i Region Sjælland med ansvar for indsatsen der. Nationalt har hun bl.a. fokus på at involvere udeskoletilgangen i naturfagsundervisningen i grundskolen.
Ole er Astras primære kontaktperson i Region Nordjylland med ansvar for indsatsen der. Ole er derudover involveret i en række indsatser på tværs af det naturfaglige fagfelt.
Thomas er ansvarlig for vores regionale indsats i Region Midtjylland og er dermed Astras primære kontaktperson her. Thomas medvirker desuden i en række faglige indsatser på tværs af fag- og aktørfeltet.
Thora arbejder primært med at skabe sammenhænge mellem Astras kommunale indsats i Regionerne Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland. Derudover er Thora involveret i Astras politiske indsats i kommuner og regioner.